Detta objekt är sålt

Men vi har många andra objekt i området som kan vara av intresse. Klicka här.

Sålt

Detta objekt är sålt. Kontakta mäklaren för mer information eller kostnadsfri rådgivning och värdering av din bostad.
Pris
Kontakta mäklaren för mer information
Adress
Lötvägen 71, Svinninge Svartgarn, Österåker
Typ
Villa
KVM
0.0 kvm
Tomt
779 kvm (friköpt)
Rum
5 rum

Unikt hus med ECO tänk in i minsta detalj, nyproducerat färdigt för inflytt

Unik möjlighet att köpa ett nyproducerat arkitektritat hus från Lowen Widman arkitekter på en fin naturtomt. Byggnaden är ritad med utgångspunkt från väderstreck och solförhållanden, men även med omsorg om att i möjligaste mån bevara naturtomts kvaliteter som platsen har idag med det synliga berget, de ståtliga tallarna och den orörda skogsbacken. In och utsidan i massivt trä ger ett hus fritt från plaster och kemikalier.

Husets avlånga form skapar en framsida i sydväst mot den öppna allmänningen och det gamla härbret som står där. Det skapar också tillsammans med berget och slänten en från vägen och grannen avskärmad baksida med morgonsol. Tanken är att huset skall stå i skogsbacken på samma naturliga sätt som det intilliggande gamla härbret. Längs byggnadens ena långsida, i bästa kvällssols läge, finns en balkong med en pergola av rejäla 150 x 150 mm sågade stolpar och balkar av gran. Byggnaden är uppförd i en kombination av en regelstomme och KL-element där väggens insida består av 21 mm treskikts KL-skivor som blir färdig innervägg. På utsidan är det en hyvlad gran panel för ett slätt och lite ädelt intryck. Stommen är konsekvent isolerad med cellulosa. Golvet och innertak är massivt spontad gran. Fönstren är glaskasetter med platsbyggd i oljad lärk. Inner- och ytterdörrar är massiv gran samma som panel.

Eftersom byggnaden är ställd längs med den sluttande naturtomten vilar den både på en betongplatta vid ena gaveln och på en fackverkskonstruktion i trä på den andra. Under byggnadens huvudkropp, mellan betongplattan och stolparna löper grova limträbalkar som en brygga ovan naturtomtens orörda blåbärsris. Denna grundläggningsmetod skapar förutsättningar för att bevara tomtens karaktär i största möjligaste mån. Det ger också förutsättningar för en helt diffusionsöppen och ekologiskt isolerad stomme på huset, där vägg, tak och bjälklag kan isoleras på samma sätt och man kan undvika petrokemiska produkter.

Kontakta mig för en kostnadsfri värdering

STEG
1
2
3
4

Påbörja din kostnadsfria värdering här

Ta del av vår integritetspolicy

STEG
1
2
3
4

Påbörja din kostnadsfria värdering här

Ta del av vår integritetspolicy

STEG
1
2
3
4

Påbörja din kostnadsfria värdering här

Ta del av vår integritetspolicy

STEG
1
2
3
4

Påbörja din kostnadsfria värdering här

Ta del av vår integritetspolicy