Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 995 000 SEK / Utgångspris
Adress
Magasinsgatan 29, Storvik, Storvik
Typ
Friliggande villa
KVM
2,602 kvm
Tomt
5 542 kvm (friköpt)
Rum
11 rum

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Byggnad med 11 lokaler!

Byggnad upprest 1929 om 2262 kvm produktionslokal och 340 kvm kontorslokal. Idag är den tidigare produktionsenheten uppdelad i 11 lokaler för uthyrning inom olika verksamhetsområden. Här finns utrymmen möjliga för allt mellan verkstad, förvaring/lager och boulehall. Rejäla portar till verkstadslokalerna för tex varutransport alt större maskinell utrustning. Traverser finns i de båda byggnadslängorna. Beräknad hyresintäkt per år uppges vara 662 300 kr/år.

Beskrivning

Byggnationslänga nr 1 är indelad i 7 lokaler.
På nedre plan finns plåtslageri, företagslokal, samt två förvaringslokaler.
På övre plan finns kontorslokal samt två verkstäder och en boulehall. Travers går genom de tre sistnämnda.

Byggnadslänga nr2 är uppdelad i 4 st uthyrnings lokaler.
På nedre plan finns tre förvaringslokaler/verkstadslokal.
På övre plan finns tre kontorslokaler, köksdel, två toaletter, styrcentral för värme, samt verkstadslokal med travers.

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Skogen 55, Sandviken kommun, Skattesats 34.56%.

Församling

Ovansjö.

Typ

Friliggande villa

Storlek

Boarea 2,602 kvm.
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.

Rum

11 rum, varav 0 sovrum.

Tomt

Storlek: 5 542 kvm.

Byggnadstyp

2 plan

Byggnad

Byggnadsår: 1929
Byggnadstyp: 2 plan
Grundläggning: Betong
Fasad: Tegel

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme

Bilplats

Asfalterade områden att parkera på i anslutning till byggnaden

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

347 570 SEK varav:
Uppvärmning: 214 750 SEK
Försäkring: 11 188 SEK
VA: 42 032 SEK
Renhållning: 8 630 SEK
Elektricitet: 54 526 SEK
Övrigt: 16 444 SEK
Kostnaden under rubriken övrigt avser kostnaden för fastighetsskötsel.
Tillkommer gör även fastighetsskatt/fastighetsavgift om 7415 kr. Fastigheten är taxerad som typkod 431 Industrienhet, reparationsverkstad.

11 lokaler är i dag uthyrda och inbringar 662 300 kr i hyresintäkter.
Det finns i dagsläget en lokal som står tom för uthyrning.
Exakta intäkter per lokal finns angivet hos mäklaren.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 0 SEK.

Taxeringsvärde

Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Väg, 2181-STO:1020.1
Förmån: Officialservitut Väg, 2181-STO:1020.2
Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 21-IM3-17/237.2
Last: Officialservitut Väg, 21-91:87.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning Mm
Planbestämmelser: Stadsplan (1958-12-12)

Pantbrev

4 st om totalt 7 000 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy