Länk kopierad!
Bilder
Budgivning pågår
Aktuellt bud: 2 000 000 SEK
Se budhistorik

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 000 000 SEK / Utgångspris
Adress
Bonäsvägen 85, Bonäset, Bonässund
Typ
Friliggande villa
KVM
40 kvm, biarea 56 kvm
Tomt
26 122 kvm (friköpt)
Rum
0 rum

Exklusivt i Bonäset.

Välkommen till denna undangömda pärla i populära Bonässund.
Fastigheten är lämplig för dig som söker det unika för eget bruk, eller ser exploateringspotentialen i att dela upp fastigheten i ett flertal attraktiva tomter - eller varför inte både och?
Bonäsvägen delar fastigheten i två skiften, varav det västra ovan vägen är ca 15 000 kvm och det östra nedan vägen mot havet är ca 11 000 kvm.
Total areal 26 122 kvm.

På det västra skiftet finns bostadshus och ekonomibyggnader i dåligt skick, lämpliga för rivning. Här finns anslutning till el och kommunalt VA. På skiftet planeras en GC-väg parallellt med Bonäsvägen. Skiftet är lämpligt som exklusiv tomt, eller för avstyckning av flera tomter (förutsätter bygglov).

Det östra skiftet är obebyggt och nås via samfälligheten Överön S:1, som även korsar denna fastighet. Detta område kan avstyckas till en eller flera fastigheter (förutsätter bygglov).

För hela fastigheten gäller att tillstånd till slutavverkning av skog beviljats.

Beskrivning

Övrigt

Fastighetens byggnader är rivningsobjekt och beskrivs därför inte. Det finns av samma skäl ingen energideklaration, uppgifter om driftskostnader etc.

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Bonästorpet 2:1, Örnsköldsvik kommun, Skattesats 35.43%.

Församling

Arnäs.

Typ

Friliggande villa

Storlek

Boarea 40 kvm, biarea 56 kvm.
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.

Tomt

Tomtarea 26 122 m² (friköpt).
Storlek: 26 122 kvm.

Byggnad

Byggnadsår: 1887
Vatten och avlopp: Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 4 320 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 576 000 SEK (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 180 000 SEK.
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd. Äganderätt.
Markvärde: 396 000 SEK.
Värdeår: 1929
Skatt/avgift: 4 320 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Ledningsrätt Vatten Och Avlopp, 2284K-99/523.1
Planbestämmelser: Detaljplan (1991-02-25)

Pantbrev

1 st om totalt 13 500 SEK

Tillträde

2020-06-01

Övrigt

Fastighetens byggnader är rivningsobjekt och beskrivs därför inte. Det finns av samma skäl ingen energideklaration.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy