Länk kopierad!
Bilder
Budgivning pågår
Aktuellt bud: 1 400 000 SEK

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
4 195 000 SEK / eller högstbjudande
Adress
Tullstorpsvägen 57B, Tullstorp/Toftanäs, Malmö
Typ
Friliggande villa
KVM
128 kvm
Tomt
868 kvm (friköpt)
Rum
5 rum

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

RESERVERAT: Nyproduktion när den är som bäst - stenhus på fint läge

Här kommer man att flytta in i ett nyproducerat stenhus, välplanerat in i minsta detalj och med höga krav på materialval och estetik. Villan bjuder på tre sovrum och ett allrum på övre plan och det finns möjlighet att skapa ett fjärde sovrum på markplan om så önskas. Badrum finns såklart både uppe och nere. Ett modernt och öppet kök med stor köksö är en självklarhet. Den attraktiva tomten i spikrakt söderläge har en obruten solbana och ligger väldigt fint invid ängs- och åkermark som dessutom planeras som park enligt detaljplanen.

Den nybyggda Toftanässkola som ligger inom promenadavstånd slår snart upp portarna för allt från förskoleklassare till nior (https://malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/Grundskola/Grundskolor/Toftanasskolan.html). I övrigt finns ett otroligt fint utbud av mataffärer, snabbmatskedjor och mycket annat. Kvarnby golfklubb ligger alldeles i närheten och den vackra Bokskogen är heller inte långt borta.

Entreprenaden säljs till fast pris och själva tomten säljs till högstbjudande. Priset i annonsen avser det totala priset. OBS Klicka på "Visa info" nedan för att se alla detaljer, inklusive planlösning, betalplan och hur affären är uppbyggd. Notera att visade bud avser endast tomten.

Beskrivning

RUMSBESKRIVNING
Entréhall med plats för såväl dold och synlig klädförvaring, inklusive en mindre klädkammare. In till vänster ligger ett badrum och även fyller funktionen som gäst-wc. Invid ligger tvättstugan och även hyser villans värmesystem. Till höger öppnar det inbjudande köket upp sig och en rejäl köksö skapar såväl extra arbetsytor som sociala möjligheter. Den öppna planlösningen mellan köksdelen och vardagsrum/matplats säkerställer en ljus och luftig miljö med fina ljusinsläpp ifrån tre håll. Det stora skjutdörrspartiet ut mot den givna placeringen för en uteplats med spikrak södersol, bidrar ytterligare till dynamiken.
En trappa upp möts vi av ett fint allrum, ett badrum samt tre sovrum i lite olika storlekar. Master-sovrummet har en rejäl klädkammare och de övriga sovrummen har god plats för klädförvaring av olika slag.

Övrigt

Observera att mäklarens uppdrag endast består i att förmedla själva tomten och att en entreprenad är kopplad till tomtköpet (se vidare nedan). Tomten säljs till högstbjudande med utgångspriset 1 400 000 kr medan entreprenaden tecknas till ett fastpris om 2 795 000 kr.

Dokument (pdf)

Bygglovshandling markplanering Bygglovshandling förråd Rumsbeskrivning Köksspecifikation Byggbeskrivning Lyftplan Detaljplan Nybyggnadskarta Bygglovshandling fasad långsidor Bygglovshandling fasad gavel Bygglovshandling planskisser

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Sallerup 180:210, Malmö kommun.

Typ

Friliggande villa

Storlek

Boarea 128 kvm.
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.

Rum

5 rum, varav 3-4 sovrum.

Tomt

Tomten överlämnas avjämnad med hårdgjorda ytor (packad makadam) runt hus samt för uppställning av bil, samt för 20 kvm altan. En infartsväg över fastigheten i väster regleras genom ett servitut. Anslutningsavgifter till VA och el ingår i entreprenaden. Notera att fastigheten ännu inte fått något taxeringsvärdet sedan styckningen genomfördes. Ett nytt taxeringsvärde kommer att bestämmas av Skatteverket utifrån förhållandena 1 januari 2020.
Storlek: 868 kvm.

Byggnadstyp

1,5-plansvilla

Byggnad

Byggnadsår: 2020
Byggnadstyp: 1,5-plansvilla
Grundläggning: Isolerad betongplatta
Stomme: Lättbetong
Bjälklag: Mellanbjälklag i trä
Fasad: Ljust ockragul puts
Tak: Svart, listtäkt
Utvändigt plåtarbete: Fabriksmålad aluminium
Fönster: Aluminiumklädda träfönster, gröna
Ventilation: Mekanisk frånluft
Vatten och avlopp: Enligt taxeringen har tomten idag kommunalt vatten och enskilt avlopp. Anslutningar till kommunalt VA ingår i entreprenaden.
Övrigt: Bygglovet inkluderar en braskamin för att underlätta för köparen om en sådan önskas som ett tilläggsarbete.

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Frånluftsvärmepump, golvvärme på markplan.

Internet

Fiber finns idag i gatan och som köpare har man möjlighet att fullfölja och slutbetala den grundbeställning som ligger sedan tidigare. Detta kan dock ske först när huset är på plats.

Övriga byggnader

Ca 5 kvm stort förråd uppfört i målat trä och takpapp.

Bygglov är även sökt för en carport för att underlätta för köparen om en sådan önskas som ett tilläggsarbete.

Bilplats

Förberett för två biluppställningsplatser.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Vatten Och Avlopp, 1280K-2019/5.2
Förmån: Officialservitut Väg, 1280K-2019/5.1

Pantbrev

1 st om totalt 550 000 SEK

Övrigt

OBSERVERA att fastighetsmäklaren har i uppdrag att förmedla den aktuella tomten och att säljaren av tomten ställer som villkor att köparen ingår entreprenadavtal med PBP Renovering AB (org.nr 556832-0591). Fastighetsmäklarens uppdrag omfattar således INTE förmedling av entreprenaden. Uppgifter och bilder enligt denna beskrivnings samtliga delar som ligger utöver själva tomtköpet, skall ses som en illustration av entreprenaden, ej som hårda fakta. Istället kommer det slutgiltiga entreprenadavtalet inkl dess bilagor att gälla. Beviljat bygglov för entreprenaden föreligger.

Köpeavtal för tomten tecknas samtidigt som köparen ingår ett entreprenadavtal med PBP Renovering AB (org.nr 556832-0591). Byggnationen påbörjas efter att tomten tillträtts och slutbetalats av köparen. Köparen betalar lagfart för fastigheten enligt Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Innan avtalen enligt ovan undertecknas skall köparen presentera ett godkänt kreditivupplägg, kompatibelt med befintlig lyftplan (se under fliken Dokument). Observera att villkor om egen försäljning av nuvarande boende inte är förenligt med innevarande upplägg. Notera att pantbreven idag är gemensamma för grannfastigheten, men att det på tillträdesdagen kommer att finnas pantbrev om 550 000 kr separat på varje fastighet.

Slutbesiktning utförs av oberoende, SBR-ansluten besiktningsman, utsedd av entreprenören i samråd med kommunen. Kostnaden för denna besiktning ingår i entreprenaden. Köparen ansvarar själv för ev tvåårsbesiktning. Kontrollansvarig är, om inte annat meddelas, Lennart Modeér från Sätoftagruppen. Färdigställande- och nybyggnadsförsäkring tecknas av och bekostas av entreprenören. Entreprenören ansvarar i förhållande till köparen för att slutbesked överlämnas till köparen senast vid entreprenadens överlämnande. En energiberäkning kommer att genomföras i samband med att villans slutliga beställning genomförs. Detta värde prövas sedan mot en provtryckning som sedan gör att byggherren slipper energibesikta huset efter överlämnandet.

Nybyggda småhus är befriade från kommunal fastighetsavgift de första femton åren. Ett småhus som håller på att nyuppföras, och som är taxerat som under uppförande, får dock statlig fastighetsskatt baserat på taxerat värde för bostadsbyggnad och tillhörande tomtmark. För detaljer, se www.skatteverket.se. Nyproduktion kan, om banken går med på det, undantas ifrån amorteringskraven i upp till fem år.

Beräknad inflytt är ca 12 månader från att tomten slutbetalas.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy