Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 695 000 SEK / Högstbjudande
Adress
Tallviksstigen 4, Rindö, Vaxholm
Typ
Tomt
Tomt
3 089 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Stor tomt med förhandsbesked på Rindö!

Möjlighet att köpa en fint belägen tomt med förhandsbesked att bygga 120 kvm i två plan vilket kan ge en bedårande utsikt över farleden mellan Rindö och Värmdö. Området präglas av mestadels fritidsboende men flertalet permanentboende finns. Byvikens båthamn finns på promenadavstånd. Fina gångstråk i området med både hästhagar och getter.

Tomten är sluttande i söder och reser sig mot norr där det tänkta huset får en fin plats. Möjlighet finns att ansluta fastigheten till kommunalt V/A. Fiber finns i området men ej framdraget till tomten. Fastigheten belastas av ett en transformatorstation som är belägen på tomtens södra del.

Bygglovsansökan behöver komma in till kommunen innan februari 2023.

Allmän information

Pris

2 695 000 SEK (Högstbjudande)

Tomtareal/mark

3 089 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Gatuadress

Tallviksstigen 4

Ort

Vaxholm

Kommun

Vaxholm

Taxeringsår

2021

Taxeringsvärde mark

1 340 000 SEK

Totalt taxeringsvärde

1 340 000 SEK

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Typkod

Småhusenhet, tomtmark

Fastighetsbeteckning

VAXHOLM RINDÖ 3:202

Objektskategori

Tomt

Ekonomi

Kommentar

V/A tillkommer inkopplingskostnad. Kontakta Roslagsvatten för mer detaljerad kostnadskalkyl

Driftskostnad

Väg

227 SEK/år

Summa driftkostnad

227 SEK/år

Fastighetsskatt/-avgift

13 400 SEK/år

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

Vaxholm Rindö Ga:24

Gemensamhetsanläggning

Vaxholm Rindö Ga:25

Rättigheter förmån

Officialservitut: Väg

Rättigheter last

Ledningsrätt: Elektrisk starkströmsledning (markkabel) med en systemspänning av högst 24 kv jämte tillhörande anordningar såsom transformatorer, kabelskåp, jordtag samt övriga säkerhetsanordningar och driftrelaterad kommunikationsutrustning. - Starkström

Beskrivning

Områdesbeskrivning

Rindö
Rindö är en ö i Stockholms skärgård mellan Vaxholm och Värmdö. Det går bilfärja från Vaxholm samt från Värmdö.

Friluftsliv och natur
Rindö elljusspår är beläget på östra Rindö och är elbelyst vid skymningsrelä, från morgon till klockan 22.00 på kvällen. Du hittar slingor på 1,2 km, 2,7 km och 4,4 km.

Kommunikation
Det går bussar från ön både mot Värmdö samt mot Vaxholm. Vaxholmsbolaget trafikerar flertalet kajer på Rindö.

Restauranger
Rindö har ett flertal restauranger, Murres kök och bar, restaurang Kajkanten ligger vid färjeläget mot Vaxholms kastell. Vid Rindöhamn / Oskar Fredriksborg finns Ostmakeriet med egen osttillverkning och försäljning över disk, samt Restaurang Batteriet med egna gästplatser för båtförtöjning. Waxholms Bryggeripub med lokalproducerat öl och restaurang Syrran & jag.

Skola
Rindöskolan, (F-6).

Dokument (pdf)

Fastighetskarta-2022-06-20 Beslut om positivt förhandsbesked med tillhörande handlingar - kopia-komprimerad

Länkar

Byvikens båtklubb
Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Administrativ ersättning vid el-abonnemang från Rebel, Ren Enkel Billig El

För köpare som tecknar el-avtal med Rebel, Ren Enkel Billig El, utgår en administrativ ersättning till det mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Administrativ ersättning vid bolån från Söderberg & Partners Bolån

För kunder som väljer bolån från Söderberg & Partners Bolån utgår en ersättning till mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

Karta