Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 100 000 SEK / Högstbjudande
Adress
Östbacksvägen, Klövsjö,
Typ
Tomt
Tomt
1 878 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Välkommen hem till en byggklar tomt i Klövsjö by

På kanonfint läge ned mot sjön i Klövsjö by ligger denna villa/fritidshustomt på nästan 1 900 kvm. Från fastigheten har du fantastisk utsikt mot sjö, fjäll och skidbackar. Kommunalt vatten och avlopp samt elanslutning finns framdraget till tomtgräns. Här går att bygga ett hus som ligger nedanför en slänt och därmed har ett lite skyddat läge, tomten bedöms vara relativt lättbyggd, dvs inte allt för mycket schaktning krävs.

Tomten ligger inte inom detaljplanerat område så särskild prövning görs för bygglov. Den förra ägaren har tidigare erhållit ett förhandsbesked för byggnation av ett hus med 140 kvm byggyta och 120 boyta. Kontakta mäklaren för mer info kring detta.

Allmän information

Pris

1 100 000 SEK (Högstbjudande)

Tomtareal/mark

1 878 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Gatuadress

Östbacksvägen

Kommun

Berg

Taxeringsår

2021

Taxeringsvärde mark

231 000 SEK

Totalt taxeringsvärde

231 000 SEK

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Typkod

Småhusenhet, tomtmark

Fastighetsbeteckning

BERG KLÖVSJÖ 6:409

Objektskategori

Tomt

Avlopp

Kommunalt avlopp

Vatten

Kommunalt vatten

Driftskostnad

Fastighetsskatt/-avgift

2 310 SEK/år

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

Berg Klövsjö Ga:56

Gemensamhetsanläggning

Berg Klövsjö Ga:57

Rättigheter förmån

Officialservitut: Rätt att använda ett 3 meter brett område i ungefärlig sträckning b enligt kartan för utfart. - Väg

Rättigheter förmån

Officialservitut: Rätt att använda befintliga vägen a för utfart. - Väg

Dokument (pdf)

Fastighetskarta-2022-05-18 Fastighetskarta-2022-05-18
Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Administrativ ersättning vid el-abonnemang från Rebel, Ren Enkel Billig El

För köpare som tecknar el-avtal med Rebel, Ren Enkel Billig El, utgår en administrativ ersättning till det mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Administrativ ersättning vid bolån från Söderberg & Partners Bolån

För kunder som väljer bolån från Söderberg & Partners Bolån utgår en ersättning till mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

Karta