Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 150 000 SEK / Utgångspris
Adress
Vikhansvägen 60, Sälens by, Sälen
Typ
Tomt
Tomt
1 151 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Vikhansvägen 60

I ett ny exploaterat område nästan högst upp på Sälens östra område i närheten av Sälens golfbana ges nu möjligheten att köpa en obebyggd tomt. Tomtareal om 1151 kvm och byggrätt på hela 250 kvm frigör möjligheten till att bygga sitt drömhus med fantastisk utsikt över fjällen.
Fastigheten är en hörntomt och ligger i ett sydväst - väst läge vilket ger ett härligt solläge med sol hela eftermiddagen och kvällen.

Byggrätt på hela 250kvm med kommunalt vatten och avlopp.
- 4.5 meter i byggnadshöjd.
- Största taklutning är 30°. Taklutningen får överskridas för takkupor.
Läs mer om byggrätten i detaljplan och detaljplansbeskrivning under dokument.

Från fastigheten är det gångavstånd till Sälens golfbana och belysta längdskisdpår vintertid. Fastigheten passar dig som både söker en fastighet för att bygga permanent- eller fritidsboende! Ca: 200 meter till skoterled. Ca: 700 meter till förskola. Ca: 1,2 kilometer ner till Sälens by med skola, vårdcentral, matvarubutiker med mera. Ca: 7 kilometer till Lindvallen.

Kontakta mäklare vid intresse!

Allmän information

Pris

1 150 000 SEK (Utgångspris)

Tomtareal/mark

1 151 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtbeskrivning

Relativt plan tomt med liten växtlighet där både ett hus i souterräng eller ett hus med platta på mark är lämpligt att bygga.

Gatuadress

Vikhansvägen 60

Ort

Sälen

Kommun

Malung-Sälen

Typkod

Småhusenhet, tomtmark

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN ÖSTRA SÄLEN 8:166

Objektskategori

Tomt

Byggrätt, anslutningar mm

Den nämnda fastigheterna får ha en minsta storlek på 1000 m2. En huvudbyggnad samt uthus och gårdsbyggnader får uppföras på varje fastighet. Byggrätten per fastighet är begränsad till 250 m2 byggnadsarea (BYA). Endast friliggande hus får uppföras. Högsta byggnadshöjd är 4,5 m. Största taklutning är 30°. Taklutningen får överskridas för takkupor. Tak ska ha ytskikt i matt kulör. Planbestämmelserna har utformats för att byggnaderna så långt som möjligt ska anpassas till omgivande miljö och befintlig bebyggelse i närområdet.

Anslutning av VA: https://vamas.se/kundservice/avgifter-och-taxor/va-taxa/anlaggningsavgift.html.
Anslutning EL: https://malungselnat.se/elnat/anslutning-till-elnat/.

Avlopp

Kommunalt avlopp

Vatten

Kommunalt vatten

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

Malung-Sälen Östra Sälen Ga:7

Gemensamhetsanläggning

Malung-Sälen Östra Sälen Ga:13

Gemensamhetsanläggning

Malung-Sälen Östra Sälen Ga:14

Planer och bestämmelser

Detaljplan För Östra Sälen 8:116 M Fl, Detaljplan (Beslutsdatum: 20210304, Registreringsdatum: 20210406)

Samfällighet

MALUNG-SÄLEN ÖSTRA SÄLEN S:6

Dokument (pdf)

T247 Östra Sälen 8-116 T247 Fastighetskarta-2022-05-09
Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Administrativ ersättning vid el-abonnemang från Rebel, Ren Enkel Billig El

För köpare som tecknar el-avtal med Rebel, Ren Enkel Billig El, utgår en administrativ ersättning till det mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Administrativ ersättning vid bolån från Söderberg & Partners Bolån

För kunder som väljer bolån från Söderberg & Partners Bolån utgår en ersättning till mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

Karta