Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 200 000 SEK / Utgångspris
Adress
Per Anders väg 35, Barkhyttan, Hofors
Typ
Tomt
Tomt
119 463 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Mark med strandläge!

Tillfälle att förvärva tomt med strandläge! I fridfulla Barkhyttan ligger denna lättillgängliga och idag obebyggda mark om totalt 119 463 kvm ( ca 12 ha) vilken är fördelad på två tomter om 1 581 kvm respektive 117 882 kvm med taxeringskoderna 210 småhusenhet - tomtmark och 498 industrienhet övrig mark (gatu- och parkmark). Ytorna fördelas på ängs-, åker och skogsmark på vilka du ges möjlighet till avverkning, återplantering och brukning på. Till tomtmarken finns el och vatten draget från föreningens gemensamma brunn. Här ges du möjlighet till båtplats och får tillgång till grann-samfällighetens badplats i stilla Dammsjön.
Viss del av grönområdet sköts av samfällighetsföreningen då denna är till gagn för de enskilda tomtägarna i området. Åtgärderna görs dock i samråd med markägaren och inkomst vid avverkning tillgår sistnämda.

Från området har du bland annat nära till en av Sveriges vackraste golfbanor i Hofors samt padelbanor med vacker vy över sjö. Med endast 40 min bilresa når du också Kungsberget med dess skidbackar, cykelleder och padelbanor eller vackra Högbo Bruk, även här finner du underbara cykelleder och golfbana sommartid liksom skidleder under vintern.

Film över markområdet nedan:
https://youtu.be/-F00vXItLro

Allmän information

Pris

1 200 000 SEK (Utgångspris)

Tomtareal/mark

119 463 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtbeskrivning

Arean är fördelad på två fastigheter.
Barkhyttan 11:40 taxeringsenhet 210 - Småhusenhet, tomtmark om 1 581 kvm
Barkhyttan 11:5 taxeringsenhet 498 - Industrienhet övrig mark (gatu- och parkmark) om 117 882 kvm

Gatuadress

Per Anders väg 35

Ort

Hofors

Kommun

Hofors

Taxeringsår

2018

Taxeringsvärde mark

25 000 SEK

Totalt taxeringsvärde

25 000 SEK

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Typkod

Småhusenhet, tomtmark

Fastighetsbeteckning

HOFORS BARKHYTTAN 11:40 och HOFORS BARKHYTTAN 11:5

Objektskategori

Tomt

Byggrätt, anslutningar mm

Tomterna är tillgängliga från Per Anders Väg
Tomtmarken på Barkhyttan 11:40 är sedan tidigare avstyckad från Barkhyttan 11:5 och redo för bebyggelse.
El finns dragen fram till gränsen för tomtmarken Barkhyttan 11:40
Vattenledning finns draget till gränsen för tomtmarken Barkhyttan 11:40.
Sommarvatten fås via samfällighetens gemensamma brunn och pumphus.

Driftskostnad

Fastighetsskatt/-avgift

250 SEK/år

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

Hofors Barkhyttan Ga:1

Gemensamhetsanläggning

Hofors Barkhyttan Ga:2

Gemensamhetsanläggning

Hofors Barkhyttan Ga:3

Planer och bestämmelser

Område Vid Sjön Dammsjön,barkhyttan,södra Delen, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19750211)

Dokument (pdf)

Fastighetskarta-2021-09-17 Fastighetskarta-2021-09-17
Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Administrativ ersättning vid el-abonnemang från Rebel, Ren Enkel Billig El

För köpare som tecknar el-avtal med Rebel, Ren Enkel Billig El, utgår en administrativ ersättning till det mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

Karta