Länk kopierad!
Bilder
Budgivning pågår
Aktuellt bud: 2 725 000 SEK
Se budhistorik

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 995 000 SEK / Utgångspris
Adress
Hagabergsvägen 18, Hagaberg, Trosa
Typ
Tomt
Tomt
1 053 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Unik tomt i Hagaberg med dubbelgarage

Ta chansen att förvärva en av de sista tomterna i Hagaberg. På tomten finns ett dubbelgarage om ca 50 kvm. Stor asfalterad biluppställningsplats finns redan. Lättsam tomt att bygga på. Anslutningsavgift är betald för kommunalt VA och el. Avlopp och el finns i garaget och vatten är förberett men inte inkopplat. Ledning för VA, el och fiber finns i rör innanför muren. Fiberanslutning är ej betald.

Allmän information

Pris

2 995 000 SEK (Utgångspris)

Tomtareal/mark

1 053 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Tomtbeskrivning

Plan trädgårdstomt bebyggd med garage om ca 50 kvm
På tomten finns även ett förråd.

Gatuadress

Hagabergsvägen 18

Ort

Trosa

Kommun

Trosa

Taxeringsår

2021

Taxeringsvärde mark

930 000 SEK

Totalt taxeringsvärde

930 000 SEK

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Typkod

Småhusenhet, tomtmark

Fastighetsbeteckning

TROSA ÄPPLET 3

Objektskategori

Tomt

Byggrätt, anslutningar mm

Anslutningsavgift för Kommunalt VA är erlagd men ej indraget på tomten. El- och fiber anslutningsavgift tillkommer.

Avlopp

Kommunalt avlopp

Vatten

Kommunalt vatten

Driftskostnad

Försäkringskostnad

1 863 SEK/år

Försäkringsinformation

Trygg Hansa

Summa driftkostnad

1 863 SEK/år

Fastighetsskatt/-avgift

9 300 SEK/år

Övriga rättigheter och belastningar

Planer och bestämmelser

Långnäs 5:1 och 5:2 mfl, Detaljplan (Beslutsdatum: 2010-11-10, Registreringsdatum: 2011-04-20, Senast ändrad: 2020-07-17)

Dokument (pdf)

Bygglov garage Hagabergsvägen 18 - Fasad Bygglov garage Hagabergsvägen 18 Bygglov mur Hagabergsvägen 18 o 20 NBK garage Hagabergsvägen 18 Slutbesked garage Hagabergsvägen 18 Slutbesked mur Äpplet 3 o 4 Fastighetskarta-2023-05-26 Detaljplan Tomtkarta Frågelista
Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Administrativ ersättning vid el-abonnemang från Rebel, Ren Enkel Billig El

För köpare som tecknar el-avtal med Rebel, Ren Enkel Billig El, utgår en administrativ ersättning till det mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Administrativ ersättning vid bolån från Söderberg & Partners Bolån

För kunder som väljer bolån från Söderberg & Partners Bolån utgår en ersättning till mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

Karta