Länk kopierad!
Bilder Redo

Visningar

Detta är en redo bostad. Kontakta mäklaren för mer information.
Läs mer om våra Redo-bostäder här.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 990 000 SEK / Högstbjudande
Adress
Gullstensön 3, Bollebygd, Hultafors
Typ
Tomt
Tomt
489 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Unik möjlighet att bo på en ö!

Drömmer du om att bo ute på en ö precis vid vattenbrynet? Nu har du en unik möjlighet att förvärva en tomt med ett litet fritidshus på. Antingen kan du bygga ut den tidstypiska stuga som finns på tomten nu eller göra plats för ditt nya drömboende. Tomten är på 489kvm. Området ligger utanför detaljplanelagt område.

Strandskyddsdispens finns på hela ön vilket gör det tillåtet att framför huset sätta en brygga som står på plintar ute i sjön. Tänk tanken att vakna upp på morgonen och ta dig ett morgondopp rak från din egna altan. Här sätter fantasin gränser för möjligheterna.

Ön består av fyra stycken fastigheter varav denna är en av dom.

Kort info:
Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget.
Samfällighetkostnad om 10 000kr/år
900kr/månad där sophantering, vatten, snöröjning och elnätsavgift ingår.
1 Bilplats finns

Delägarskap i samfällighet, 25%.
Delägarskap i vägsamfällighet 30%.

Ön är privat och man når ön via en betongbro. På ön kan man köra med golfbil vilket också gör det möjligt att ta dig fram och tillbaka till huset med golfbil.

Välkommen att kontakta mig för att boka privatvisning. Man kan inte besöka fastigheten på egen hand.

Allmän information

Pris

2 990 000 SEK (Högstbjudande)

Tomtareal/mark

489 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Gatuadress

Gullstensön 3

Ort

Hultafors

Kommun

Bollebygd

Taxeringsår

2022

Taxeringsvärde mark

875 000 SEK

Totalt taxeringsvärde

875 000 SEK

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Typkod

Småhusenhet, tomtmark

Fastighetsbeteckning

BOLLEBYGD FJÄLLA 1:131

Objektskategori

Tomt

Driftskostnad

Fastighetsskatt/-avgift

8 750 SEK/år

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

BOLLEBYGD FJÄLLA GA:3

Gemensamhetsanläggning

BOLLEBYGD FJÄLLA GA:5

Gemensamhetsanläggning

BOLLEBYGD FJÄLLA GA:2

Gemensamhetsanläggning

BOLLEBYGD FJÄLLA GA:4

Gemensamhetsanläggning

BOLLEBYGD FJÄLLA GA:6

Rättigheter förmån

Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya vatten- och spillvattenledningar i sträckning e-d, se förrättningskarta, aktbilaga KA1. - Vatten, avlopp

Dokument (pdf)

Fastighetskarta-2023-05-11
Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Administrativ ersättning vid el-abonnemang från Rebel, Ren Enkel Billig El

För köpare som tecknar el-avtal med Rebel, Ren Enkel Billig El, utgår en administrativ ersättning till det mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Administrativ ersättning vid bolån från Söderberg & Partners Bolån

För kunder som väljer bolån från Söderberg & Partners Bolån utgår en ersättning till mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy