Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 995 000 SEK / Utgångspris
Adress
Skjuvkärrsvägen, Skjuvkärr,
Typ
Tomt
Tomt
820 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Tomt att bygga på centralt i Trosa

Ta chansen och bygg ditt drömhus i centrala Trosa med vy över åker och det intilliggande området Hagaberg. På Skjuvkärrsvägen finns nu en central tomt om 820 kvm. Anslutningsavgift för VA, el och fiber tillkommer. Fastigheten är en av fyra tomter som delar en gemensam väg mellan sig. Kostnad för denna tillkommer resp tom. Den grusade vägen utanför är enskild och kommer om några år att asfalteras och få belysning. Kommunen väg utredning är ej ännu klar vilket gör att kostnaden för infartsvägen ej gått att få fram. Läs mer om byggrätten för området i Detaljplanen som finns under Dokument på annonsen.
Välkommen!

Allmän information

Pris

1 995 000 SEK (Utgångspris)

Tomtareal/mark

820 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Gatuadress

Skjuvkärrsvägen

Kommun

Trosa

Taxeringsår

2021

Taxeringsvärde mark

739 000 SEK

Totalt taxeringsvärde

739 000 SEK

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Typkod

Småhusenhet, tomtmark

Fastighetsbeteckning

TROSA LÅNGNÄS 7:5

Objektskategori

Tomt

Driftskostnad

Fastighetsskatt/-avgift

7 390 SEK/år

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning

Trosa Långnäs Ga:6

Planer och bestämmelser

För långnäs 7:1 och 7:3, Detaljplan (Beslutsdatum: 2017-03-15, Registreringsdatum: 2017-06-30)

Samfällighet

TROSA LÅNGNÄS S:2

Dokument (pdf)

Tomtkarta Detaljplan
Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Administrativ ersättning vid el-abonnemang från Rebel, Ren Enkel Billig El

För köpare som tecknar el-avtal med Rebel, Ren Enkel Billig El, utgår en administrativ ersättning till det mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Administrativ ersättning vid bolån från Söderberg & Partners Bolån

För kunder som väljer bolån från Söderberg & Partners Bolån utgår en ersättning till mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

Karta