Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.
Pris
75 000 SEK / eller högstbjudande
Adress
Åberga 1:10, Åberga, Orsa
Typ
Fritidshustomt
Tomt
1 640 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

BYGG FRITIDSHUSDRÖMMEN PÅ DENNA HÄRLIGA TOMT I IDYLLISKA ÅBERGA! NATURSKÖNT LÄGE I "BYMILJÖ"

BYGG FRITIDSHUSDRÖMMEN PÅ DENNA HÄRLIGA TOMT I IDYLLISKA ÅBERGA! NATURSKÖNT LÄGE I "BYMILJÖ" ENDAST CA 10 MIN FRÅN ORSA MED ALL TÄNKBAR SERVICE!

Beskrivning

Dokument (pdf)

Byggnation ORSA

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Åberga 1:10, Orsa kommun, Orsa församling. Skattesats 35.67%.

Tomt

Tomtarea 1 640 m² (friköpt).
Storlek: 1 640 kvm.
Typ: Fritidshustomt

Byggnad

Vatten: Vatten saknas, avlopp saknas.

Servitut, planbestämmelser m.m

Servitut: Officialservitut Väg; Officialservitut Väg i Samfälld Vägmark

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 81 000 SEK (fastställt avseende år 2015) varav byggnadsvärde saknas.
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 81 000 SEK.
Skatt/avgift: 608 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Officialservitut Väg; Officialservitut Väg i Samfälld Vägmark

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Som utgångspunkt redovisas alla bud även till budgivare och spekulanter. Säljarens lagstadgade rätt att besluta om att inte alla bud ska redovisas under budgivningsprocessen gör dock att avvikelser kring denna utgångspunkt kan förekomma. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

HitCounter