Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 495 000 SEK
Adress
Singö sommarbyväg 18, Singö, Åkersberga
Typ
Tomt
Tomt
2 443 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Solig tomt med bygglov för arkitektritat hus

Tomtens höga söderläge ger en fantastisk utsikt över ängar och Solbergasjön som ligger i anslutning till västra Skärgårdsstad.
På denna återvändsgata finns möjligheten att fortsätta att bygga ett exklusivt arkitektritat hus från Lowen Widman arkitekter som är anpassat för tomtens karaktär och läge. Bygglov finns för hus som har 120 kvm i byggnadsarea och 282 kvm i bruttoarea samt för en komplementsbyggnad om 40 kvm under förutsättning att det befintliga fritidshuset rives.
Alternativet är att köpa tomten och bygga sitt egna hus. Tomten är grovplanerad med både sprängning och schaktningsarbete genomförda. På tomten finns ett mindre hus om 20 kvm + 5 kvm biyta som ingår. Pantbrev om 4 567 400 kr finns uttagna på fastigheten för att finansiera en kommande byggprojekt. Förborrat för bergvärme, 185 meter.

Beskrivning

Övrigt

Visning sker på egen hand efter kontakt med mäklaren.

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Singö 14:19, Österåker kommun, Skattesats 29.43%.

Tomt

Storlek: 2 443 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kostnad för vatten och avlopp tillkommer och betalas av köparen

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Driftkostnader finns ej då det är en tomt

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 6 840 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 912 000 SEK (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 141 000 SEK.
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd. Äganderätt.
Markvärde: 771 000 SEK.
Värdeår: 1958
Skatt/avgift: 6 840 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Ledningsrätt Starkström, 0187-82/93.1
Planbestämmelser: Byggnadsplan Nybyggnadsförbud Fornlämning (1 st)

Pantbrev

3 st om totalt 4 580 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy