Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 475 000 SEK
Adress
Erk-Olsmyran 4, Erk-Olsmyran, Sälen, Sälen
Typ
Tomt
Tomt
1 000 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Nyproducerat tomtområde på Erk-Olsmyran, Lindvallen

Välkommen till Erk-Olsmyran! Ett nytt område beläget strax norr om SkiStar Sälens största skidområde med Lindvallens utbud av nedfarter och nöjen inom 3 km och endast 25 minuters bilväg bort från Sälens nya flygplats. Tomterna om totalt 17 stycken kommer inte understiga 1000m2 och har en högsta tillåten byggnadsarea på 150 m2 per fastighet. Dessutom finns möjligheten att bygga två lägenheter per tomt.

Erk-Olsmyran passar dig som uppskattar att kunna vara för dig själv omgiven av natur, samtidigt som du bara är några minuters bilväg bort från de fyra största torgen i Lindvallen. Strax bortanför området går skoterleder och det inte långt till Gubbmyrens längdskidspår med maskinpistade spår i olika längder. Från Erk-Olsmyran har du 5 minuters bilväg till bemannad bensinstation, butik och skoteruthyrning. 7 minuters bilväg till Gustavtorget & Sälfjällstorget med skidliftar, butiker och restauranger. 8 minuters bilväg till Experiumtorget med stort skidområde, butiker, äventyrsbad, livs och restauranger. Till Sälens nya flygplats Scandinavian Mountains Airport är det ca 25 minuters bilväg. Terminalbyggnaden har kapacitet att hantera fyra flighter samtidigt. Den innehåller även restaurang, taxfreebutik och shop. I direkt anslutning till terminalen kommer det finnas hyrbil, taxi och buss.

Reserverade/sålda:
Erk-Olsmyran 1 - Reserverad
Erk-Olsmyran 5 - Reserverad
Erk-Olsmyran 6 - Såld
Erk-Olsmyran 7 - Reserverad
Erk-Olsmyran 8 - Reserverad

Området är totalt om 17 tomter:
- Endast fristående hus och endast en huvudbyggnad jämte
erforderliga komplementbyggnader får uppföras.
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 150 m2 per fastighet.
- Högsta tillåtet antal lägenheter är 2 per fastighet.
- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader.
- Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,2 meter.
- Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter.
- Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1000 m2.
- Endast källarlösa hus får uppföras.
- Kostnad för VA: 25.802 kr per bostadsenhet.
- Kostnad för EL: Enligt taxa.

Beskrivning

Övrigt

Tomterna är under avstyckning. Beräknas vinna laga kraft i februari-mars 2020.

Dokument (pdf)

Plankarta Digernäs 5.1.pdf DPL Digernäs 5_1 180731-ny fastighetsdelning-Illustration (002).pdf Karta tomtnummer.pdf Digernäs 5 _1 Planbeskrivning.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Digernäs 5:47, Malung kommun, Skattesats 35.79%.

Församling

Lima-Transtrand.

Tomt

Storlek: 1 000 kvm.

Byggnadsrätt: Området består totalt av 17 tomter.
- Endast fristående hus och endast en huvudbyggnad jämte
erforderliga komplementbyggnader får uppföras.
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 150 m2 per fastighet.
- Högsta tillåtet antal lägenheter är 2 per fastighet.
- Högsta tillåtna taklutning är 30 grader.
- Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,2 meter.
- Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3,5 meter.
- Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1000 m2.
- Endast källarlösa hus får uppföras.
- Kostnad för VA: 25.802 kr per bostadsenhet.
- Kostnad för EL: Enligt taxa.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten & avlopp.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 0 SEK.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy