Länk kopierad!
Bilder
Budgivning pågår
Aktuellt bud: 2 095 000 SEK

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 095 000 SEK
Adress
Hästskoringen 31 A, Hästängsudd, Åkersberga
Typ
Tomt
Tomt
2 125 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Tomt för villabebyggelse med högt och fritt läge.

Stor tomt 2 125 kvm för villabebyggelse området har generös detaljplan. Tomten har ett högt fritt läge i vackra Hästängsudd med närhet till havet och ängar. Kommunalt vatten,avlopp och fiber finns i tomtgräns ( anslutningsavgift tillkommer).
Tomten ligger nära busshållplats. I närområdet finns förskola.

Beskrivning

Övrigt

Hästängsudd.
Härligt område med närhet till bad och båtplats. Här bor man lugnt i skärgårdsmiljö med Stockholms innerstad bara 20 minuter bort.
Förskola finns vid Skåvsjöholm, Hagbyhöjden och Rydbo. Skola finns i Rydbo och vid Åkers Runö station.
Kommunikationer finns till Stockholm med buss 683/670. Vissa turer går direkt till Danderyds sjukhus, annars byte vid Kulla vägskäl till buss 670, som går till Tekniska högskolan eller byte till Roslagsbanan vid Åkers Runö. Buss 683/615 går till Täby via Rydbo. Infartsparkering finns vid Kulla vägskäl och Åkers Runö.
Gång/cykelväg som sträcker sig till Åkersberga längs med Nantesvägen och Svinningevägen.
Bensinmack samt Thaikiosk finns vid i närheten Hästängsudd.
Närhet till både Arninge och Åkersberga centrum.
Området har egna badstränder och bryggor.

Dokument (pdf)

Karta_498.pdf Bestämmelser_498.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Svartgarn 2:683, Österåker kommun.

Tomt

Naturtomt med högtläge.
Storlek: 2 125 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och avlopp finns i tomtgräns . Anslutningsavgift tillkommer enligt Roslagsvattens dagstaxa.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Går ej att fastställa eftersom fastigheten är obebyggd.

Taxeringsvärde

Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Vägar

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy