Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
198 000 SEK / FAST PRIS
Adress
Klockarmuren 16, Axmar, Axmar
Typ
Tomt
Tomt
1 585 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Välkommen att uppfylla din dröm med boende nära havet!

Naturskönt belägen tomt endast ett stenkast från havet. Tomten är med tanke på beskaffenhet och läge i området väl lämpad för byggnation av permanentboende. Genom samfälligheten har man tillgång till en båtplats vid stranden. Beläget ca 2 timmar från Stockholm.

Enligt gällande detaljplan tillåts byggnation upp till 125 kvm samt 50 kvm för komplementsbyggnad.

Anslutningspunkt för vatten (Gävle Hari GA:5) finns strax utanför tomtgränsen. Anslutningspunkt för el finns vid tomtgränsen. Det är varje enskild fastighetsägares ansvar att se till att man har ett avlopp som värnar miljön.

För ytterligare information vänligen ta kontakt med ansvarig mäklare eller se hemsidan http://www.finnharsfjarden.se

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Axmar 3:103, Gävle kommun.

Tomt

Storlek: 1 585 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Enskilt vatten.
Det finns en ventil till gemensamt vatten vid tomtgränsen. Anslutningskostnad är för närvarande 47 000 kr.

Enskilt avlopp.
Fastighetsägaren ansvarar för att se till att man har ett avlopp som värnar miljön.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Avgift till vägförening: Finnharsfjärdens vägförening (FVF).
Obebyggd tomt 130 kr/år
Fritidsboende 1300 kr/år
Permanent boende 1900 kr/år

Avgift till vattenförening: Hari GA:5 (anslutningsavgift 47 000 kr).
Obebyggd tomt 0 kr/år
Fritidsboende 1800 kr/år
Permanent boende 3600 kr/år

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 213 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 213 000 SEK.
Skatt/avgift: 2 130 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Gävle Axmar GA:22, Gemensamhetsanläggning: Gävle Hari GA:1, Gemensamhetsanläggning: Gävle Hari GA:4
Planbestämmelser: Detaljplan (2005-06-15)

Pantbrev

1 st om totalt 350 000 SEK

Närområde

Allmänt om området: Axmar by eller Axmarby är en småort i Hamrånge socken i Gävle kommun.

Axmarby är en mycket gammal fiskehamn. Det har diskuterats huruvida den utnyttjats av Gävlefiskarna, eller om dessa hållit sig vid Kusökalv. Klart är i varje fall att det länge funnits täta förbindelser mellan Axmar och Gävle och att fiskarna varit den förmedlande länken. På 1930-talet hade Axmars hamn redan övergivits, medan folk från fastlandet ännu bedrev fiske på Kusökalv.[2]

Vid Jungfrukusten intill Axmar finns Gästriklands största gravhög, Högkullen (Axmarhögen), vilken anses vara en vikingagrav. Axmar är ett naturnamn. Förleden Ax kan härröra från ag eller från sädesax (korn) som tidigt odlades i bygden. Efterleden mar kan tydas som långgrund havsvik.

Axmar är beläget intill järnvägslinjen Ostkustbanan och var tidigare utöver en ren skogs- och jordbruksbygd också ett säte för sågverksindustri, under 1950-talet hade här Sjökarteverket en bas för mätning av havsdjup i södra Norrlandskusten. 1671 anlades Axmar bruk av Claes Depken, bruket var under olika ägare i drift fram till 1927.

Axmarbygden har många fritidsboende främst i områdena kring Axmarfjärden, Finnharsfjärden, Gåsholma och Hari. Yttre Axmarfjärden med Kusön (Gästriklands största ö) ingår i Axmars naturreservat.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy