Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 500 000 SEK
Adress
Skogsfastighet vid Sångbäcksvallen, Sångbäcksvallen, Vemdalen
Typ
Tomt
Tomt
467 240 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Skogsfastighet med tre tillhörande fritidshustomter

Välkommen till Sångbäcksvallen och Storhogna!

Köp din egen skog i fjällnära miljö. Skogen sträcker sig drygt två kilometer in från väg 315. Röjån rinner genom fastigheten och följer man den en bit upp kommer man till ett vattenfall. Här finns fina möjligheter till friluftsliv och rekreation i den egna skogen.

Försäljningen avser totalt fyra fastigheter, Berg Klövsjö 6:369 som är en skogsfastighet på nästan 50 hektar. De övriga tre fastigheterna är avstyckade fritidshustomter som ligger i den nedre delen av Sångbäcksvallen i anslutning till Skogen. Tomterna har betalda anslutningar för V/A och el.

Till skogsfastigheten hör fiskerätt i ån som rinner över marken och jakträtt i skogen.

Fastigheterna ligger utanför detaljplanerat område men har tidigare beviljats förhandsbesked för byggnation av hus på omkring 200 kvm vardera på de avstyckade tomterna.

I närheten av fastigheterna finns många möjligheter till friluftsliv, vandring, cykling, fiske och paddling sommartid. Alpin skidåkning, längdskidåkning, skoteråkning, turskidåkning, snöskovandring vintertid.

Med möjligheter att bygga stort på tomterna kan flera stora hus byggas här. Läget är strategiskt emellan Klövsjöfjäll, Storhogna och Vemdalsskalet. Vintertid stannar både trafikeras busshållplatsen ca 100 meter från tomterna, där går det att ta Härjedalingen för att komma till och från Vemdalsfjällen. Snöpendeln tar dig bekvämt runt inom destinationen och till och från tågen som stannar vid Röjans tågstation. Det är möjligt att klara sig utan egen bil med andra ord.

Fastighetsbeteckningar och storlekar

Skogen
Berg Klövsjö 6:369 476 674 kvm

Fritidshustomterna
Berg Klövsjö 6:379 1 832 kvm
Berg Klövsjö 6:370 1 032 kvm
Berg Klövsjö 6:371 1 010 kvm

Beskrivning

Länkar

Flygfilm

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Klövsjö 6:369, Berg kommun.

Tomt

Storlek: 467 240 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Vatten och avloppsanslutningar ingår till de avstyckade tomterna;

Berg Klövsjö 6:379
Berg Klövsjö 6:370
Berg Klövsjö 6:371

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 0 SEK.

Taxeringsvärde

Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Samfällighet: Berg Klövsjö FS:79

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy