Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
395 000 SEK
Adress
Snesslinge, Östhammar
Typ
Tomt
Tomt
12 880 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Fyra härliga tomter belägna mellan Östhammar och sommarparadiset Öregrund

Nu saluförs fyra härliga tomter belägna mellan Östhammar och sommarparadiset Öregrund. Fastigheterna säljs samlat.

Tomtmarkerna är belägna utanför Lindersvik, ett perfekt läge positionerat mellan den populära sommarorten Öregrund och Östhammar. Detta är rymliga tomter om dryga 3200 kvm styck och lämpar sig således utmärkt för såväl permanentbostäder som fritidshus.

Tomterna nås med hjälp av en traktorväg till vilket det finns ett servitut och det har tidigare funnits positivt förhandsbesked för bygglov för fastigheterna. Marken är enligt taxering avsett för småhusbebyggelse och enligt utlåtande från Östhammars kommun 2017 är det goda chanser för ett nytt positivt förhandsbesked.

Här får man lugnet och den friska luften som innerstan inte kan erbjuda. I området finns det gott om grönområden och öster om fastigheten finns populära Granfjärden med badmöjlighet.

Här kan man uppföra bostäder såväl som fritidshus för den som söker lite lugn och ro med djur och natur, samtidigt som du har tillgång till all möjlig service i området. Det finns restauranger, café, livsmedelsbutiker, bank, sjukhus mm inom ca 10 min avstånd med bil. På ungefär en timme tar man sig till Uppsala och till Stockholm är det ca 1h 50 min.

I området finns det även flera grundskolor, en av de är Snesslinge Skola (från förskoleklass till årskurs tre), ca 10 min med cykel och 3 min med bil. Närmaste gymnasieskola ligger i närheten av Gimo, Gymnasieskola Forsmarks.

Beskrivning

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Snesslinge 4:18-21, Östhammar kommun.

Tomt

Storlek: 12 880 kvm.

Byggnadsrätt: Tidigare haft positivt förhandsbesked. Enligt utlåtande från Östhammars kommun 2017 är det goda chanser för ett nytt positivt förhandsbesked.

Byggnad

Vatten och avlopp: Vatten saknas, Avlopp saknas.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 9 820 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 982 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 982 000 SEK.
Skatt/avgift: 9 820 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Servitut på traktorväg finns.

Vägbeskrivning

Åk från Östhammar norr på 76an. Sväng av mot Öregrund på 1100an. Sväng av mot Lindesvik efter ca 200 meter. Kör ca 750m. Tomterna ligger på vänster sida, ungefär 250 meter från vägen.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy