Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
595 000 SEK / Utgångspris
Adress
Skogsduvevägen 10, Nyköping
Typ
Tomt
Tomt
2 153 kvm (friköpt)

HÄRLIG TOMT I HAVSNÄRA UTTERVIK!

I populära Uttervik återfinnes denna synnerligen trivsamma tomt. Tomten är i dagsläget grovplanerad, bygget av ditt nästa permanent eller fritidsboende är således inte långt borta. Läget i området är bra och runt tomten finns gott om naturligt insynsskydd. Uttervik är ett omtyckt naturområde där både skog, skärgård, bad och båtplats finns runt hörnet. Vatten och avlopp sköts via den aktiva samfällighetsföreningen. En kort bilfärd till centrala Nyköping, E4;an och Skavsta flygplats. Välkommen hem!

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Uttervik 5:222, Nyköping kommun.

Tomt

Två enklare förrådsbyggnader finns i dagsläget på tomten.

Anslutningsavgift är ca 150 000 kr enligt säljaren. Vatten och avlopp sköts via samfälligheten. Samfälligheten sköter även vägar och gemensamma ytor i området. Mer information finns på www.uttervik.se
Storlek: 2 153 kvm.

Byggnadsrätt: 150 kvm + 75 kvm

Byggnad

Vatten och avlopp: Anslutningsavgift är ca 150 000 kr enligt säljaren. Vatten och avlopp sköts via samfälligheten. Samfälligheten sköter även vägar och gemensamma ytor i området. Mer information finns på www.uttervik.se

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

8 000 SEK varav:
Samfällighet: 8 000 SEK

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 3 260 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 326 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 326 000 SEK.
Skatt/avgift: 3 260 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Väg Badplats, 04-TUG-533.1
Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 04-IM1-43/384.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 04-IM1-46/358.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 04-IM1-46/359.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning(3 st)
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Nyköping Uttervik GA:1, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Uttervik GA:2, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Uttervik GA:3, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Uttervik GA:4, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Uttervik GA:5, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Uttervik GA:6, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Uttervik GA:7, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Uttervik GA:8, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Uttervik GA:9
Planbestämmelser: Ändring Av Dp (2013-10-22) Byggnadsplan (1966-06-06)

Pantbrev

1 st om totalt 150 000 SEK

Tillträde

Enligt överenskommelse

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy