Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 950 000 SEK / eller bud
Adress
Svanvägen 3B?, Strömma, Värmdö
Typ
Tomt
Tomt
2 837 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Magnifik tomt ovan Strömma kanal

Solig och vacker sluttningstomt klar och avröjd med sparade solitärträd. Platsen att bygga en magnifik villa i stiliga Strömma! Vatten och avlopp är på gång och under byggnation i närområdet.
Arkitektritat skissförslag på villa i presentationen finns att tillgå för köpare. Båtplats finns att ansöka om på föreningens brygga nedanför tomten samt i båtklubb vid Strömmabron. Kort gångavstånd till Strömma Krog och busshållplats.

Beskrivning

Övrigt

Strömma är ett av Värmdös mest attraktiva områden och sträcker sig utmed Strömma kanal. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är under genomförande. Här finns bryggor och badplatser längs vattnet som ägs av både separata bryggföreningar och tomtägarföreningar. Strömma krog är ett kärt besök för både Stockholmare och Värmdöbor.

Dokument (pdf)

Planritningar

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Strömma 1:331, Värmdö kommun.

Tomt

Storlek: 2 837 kvm.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Avlopp, 0120-2018/13.2
Förmån: Officialservitut Vattenledning, 0120-2018/13.1
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Värmdö Strömma GA:2, Gemensamhetsanläggning: Värmdö Strömma GA:4
Planbestämmelser: Detaljplan (2015-04-29)

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy