Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 850 000 SEK
Adress
Athos väg 12, Svinninge Nantes, Åkersberga
Typ
Tomt
Tomt
1 505 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Tomt i Svinninge - Nantes

Unik tomt i attraktiva Nantes nära Resaröström. Naturtomt om ca 1 500 kvm lämplig för villabebyggelse. På tomten finns ett garage. Generös detaljplan och kommunalt v/a samt fiber finns i området. Anslutningsavgifter tillkommer. Härlig miljö med havet och storstan inom räckhåll. Nära kommunikationer med buss till Stockholm.

Beskrivning

Dokument (pdf)

Plankarta Detaljplan

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Svinninge 1:332, Österåker kommun, Skattesats 30.16%.

Församling

Österåker-Östra Ryd.

Tomt

Storlek: 1 505 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och avlopp finns i tomtgräns. Anslutningsavgift tillkommer.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Driftkostander går ej att fastställa innan fastigheten är bebyggd med villa fastighet.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 0 SEK.

Taxeringsvärde

Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Grannfastighetens v/a ledningar går över tomten. Detta kan lösas i samråd med köparen.
Planbestämmelser: Detaljplan (2013-06-17)

Övrigt

Nantes är en av de äldsta delarna av Svinninge, vilken började leva upp under 1800- talet, då ångbåtstrafiken öppnande skärgården för stadsbefolkningen. I Nantes uppfördes några större grosshandlar villor och runt dessa några enklare boende för invånare som försörjde sig på sommargästerna samt fiske. Den naturliga samlingspunkten var Nantes brygga. I området fanns handelsbod, bageri, post och telegrafstation.

Så i dagsläget bor man lugnt i en anrik skärgårdsmiljö med Stockholms innerstad bara 20 minuter bort.

Förskola finns vid Skåvsjöholm, Hagbyhöjden och Rydbo.
Skola finns i Rydbo och vid Åkers Runö station.

Kommunikationer finns till Kulla vägskäl eller Åkersberga med buss 683.
Buss 683/615 går till Täby via Rydbo. Vid Kullavägskäl byte till buss 670, som går till Tekniska högskolan. Eller byta till Roslagsbanan vid Åkers Runö.

Det finns parkering vid Kulla vägskäl eller Åkers Runö om man vill ta bilen dit sedan buss eller tåg.

Med bil tar det cirka 20 minuter till Roslagstull.

Gång/cykelväg längs med Nantes och Svinningevägen är under uppbyggnad och kommer att sträcka sig från Kulla vägskäl till Åkersberga.

Livsmedelsaffär/bensinmack/pizzeria och thaimat finns vid infarten mot Hästängsudd.

Från tomten är det nära till både Arninge och Åkersberga.

I området finns det flera badplatser. Den närmsta badplatsen finns ca 200 m gångväg från fastigheten.

Det finns båtbrygga på gångavstånd i Resaröström, som det är kö till.

På vintern brukar det vara full aktivitet med skridskoåkare och fiskare på Resaröström och på sommaren är det båtlivet som finns runt knuten.

Närområde

Allmänt om området: Nantes är en av de äldsta delarna av Svinninge, vilken började leva upp under 1800- talet, då ångbåtstrafiken öppnande skärgården för stadsbefolkningen. I Nantes uppfördes några större grosshandlar villor och runt dessa några enklare boende för invånare som försörjde sig på sommargästerna samt fiske. Den naturliga samlingspunkten var Nantes brygga. I området fanns handelsbod, bageri, post och telegrafstation.

Så idagsläget bor man lugnt i en anrik skärgårdsmiljö med Stockholms innerstad bara 20 minuter bort.

Förskola finns vid Skåvsjöholm, Hagbyhöjden och Rydbo.
Skola finns i Rydbo och vid Åkers Runö station.

Kommunikationer finns till Kulla vägskäl eller Åkersberga med buss 683.
Buss 683/615 går till Täby via Rydbo. Vid Kulla vägskäl byte till buss 670, som går till Tekniska högskolan, eller byte till Roslagsbanan vid Åkers Runö. Med bil tar det cirka 20 minuter till Roslagstull. Det finns även parkering vid Kulla vägskäl om man vill ta buss 670.

Gång/cykelväg längs med Nantes och Svinningevägen är under uppbyggnad och kommer att sträcka sig från Kulla vägskäl till Åkersberga.

Livsmedelsaffär/bensinmack/pizzera och thaimat finns vid infarten mot Hästängsudd.

Från villan är det nära till både Arninge och Åkersberga.

I området finns det flera badplatser. Den närmsta badplatsen finns vid fastighetens gata.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy