Detta är en förhandsgranskning av objektet. Informationen kan komma att uppdateras.
Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
3 600 000 SEK / Utgångspris
Adress
Malmbergsvägen 11, Gladö Kvarn, Huddinge
Typ
Tomt
Tomt
1 975 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Avstyckningsbar tomt med högt & sjönära läge

Varmt välkomna till Malmbergsvägen 11!

Här får jag tillfället att presentera en avstyckningsbar tomt om 1975 kvm i natursköna Gladö Kvarn med ett cykeldrag till Kvarnsjön. Här kan ni bygga ert drömhus på höjden och blicka ut över sjön från en takterrass! Tomten ligger i etapp 1 där det kommunala VA-nätet finns redo att kopplas på och användas idag. Säljaren har redan betalt för det kommunala VA-nätet, men kostnaden för framdragning till ert nya hus får man själv stå för.

Gatukostnadsersättning tillkommer om ca 200.000 kr på befintlig fastighet & ca 400.000 kr för nytillkommen fastighet enligt Huddinge kommun. Området planeras vara färdigt under vintern 2022/2023 då kostnaderna även delas ut för gatukostnadsersättningen. Detaljplanen för Gladö Kvarn antogs av kommunfullmäktige den 5 december 2011. I detaljplanen medges att byggrätten omfattar bebyggelse i två våningar med 150 kvm byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnaden, samt 40 kvm sammanlagd BYA för komplementbyggnader i en våning.

Gladö Kvarn är ett område med stor potential som kommer öka i popularitet ju mer av arbetet av vägar och vatten/avlopp utvecklas samt fler bussavgångar som planeras av SL. I kommunens plan finns även en förskola inritad som ska byggas och stå klar preliminärt 2022/2023. Därtill har man dessutom den nära kopplingen till Kvarnsjön som är få förunnat.

Kontakta mäklaren för mer information, privatvisning eller om ni planerar att åka ut och titta på tomten!

Beskrivning

Övrigt

Gladö Kvarn är ett naturskönt område med Kvarnsjön som central del i området. Här finner ni alltifrån fina naturstråk till Tennisbanor och den härliga badbryggan som är populär under sommartiden framförallt. Gladö Kvarn är ett område som fick detaljplanen medgiven under 2015 och sedan dess har utvecklingen allt gått framåt i form av nya vägar, kommunalt vatten/avlopp och framöver även en förskola och fler bussavgångar till/från området.

Dokument (pdf)

Tomtkarta.pdf Gatukostnadsutredning.pdf Antagandehandling Gladö Kvarn.pdf Avlopp Huddinge Kommun 190125.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Gladö Kvarn 1:256, Huddinge kommun, Skattesats 32.91%.

Församling

Huddinge.

Tomt

Generös tomt om 1 975 m² (friköpt) som är avstyckningsbar. Här har ni alla möjligheter att bygga ert drömhus samtidigt som ni har en investering i en tomt för framtiden.
Storlek: 1 975 kvm.

Byggnadsrätt: I detaljplanen medges att byggrätten omfattar bebyggelse i två våningar med 150 kvm byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnaden, samt 40 kvm sammanlagd BYA för komplementbyggnader i en våning.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt/enskilt sommarvatten, Egen borrad brunn.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 8 049 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 1 866 000 SEK (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 459 000 SEK.
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd. Äganderätt.
Markvärde: 1 407 000 SEK.
Värdeår: 1953
Skatt/avgift: 8 049 SEK.

Inskrivningar/Plan

Planbestämmelser: Detaljplan (2011-12-05)

Pantbrev

3 st om totalt 1 436 510 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy