Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 600 000 SEK / Utgångspris
Adress
Norrskogsvägen 28, Västerhaninge/Jägartorp, Västerhaninge
Typ
Tomt
Tomt
396 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Fin suterrängtomt i solig läge för dig som vill bygga eget. Här har du 396 kvadratmeter att skapa drömhemmet på!

Här i centrala Västerhaninge är det lätt för hela familjen att trivas. Tomten har ett barnvänligt, optimalt läge på återvändsgata där barnen kan leka fritt. Centralt belägen med gångavstånd till Västerhaninge C och pendeltågsstation som tar dig till Stockholm C och Nynäshamn. På kort promenadavstånd finns även matbutiker, förskola, skola, busshållplats och restauranger. Runt hörnet ligger Hanvedens naturreservat med fina strövområden och belyst elljusspår.

För byggrätt se bifogade planbestämmelser och detaljplan eller kontakta Haninge kommun 08-606 83 72.

För mer information kontakta Tove på 070-080 97 69.

Varmt välkommen att besöka tomten på egen hand eller vid den öppna visningen!

Beskrivning

Övrigt

Anläggningsavgift enligt 2018 års taxa för vatten, spill- och dagvatten, fastighet (Df) och gata (Dg), inkl. moms
Servisavgift: Kostnaden för framdragning av servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) från det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.
56 542 kronor
Förbindelsepunktsavgift: Kostnaden för upprättande av förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten fungerar som gräns mellan fastighetens och kommunens ansvarsområde.
53 847 kronor
Tomtyteavgift: Beräknas utifrån fastighetens storlek. Avgiften får inte bli högre än summan av servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift.
56,01 kronor per m²
Lägenhetsavgift: Avgiften beräknas utifrån det antal bostäder som finns eller som bygglov har beviljats för.
48 453 kronor.

Totalt blir det 181 022 kr

Dokument (pdf)

Nybyggnadskarta.pdf Detaljplan.pdf Planbskrivning Planbestämmelser.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Ribby 2:572, Haninge kommun, Skattesats 32.85%.

Församling

Västerhaninge-Muskö.

Tomt

Storlek: 396 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Vatten saknas, Avlopp saknas.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 9 250 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 925 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 925 000 SEK.
Skatt/avgift: 9 250 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Haninge Ribby GA:24
Planbestämmelser: Detaljplan (1992-01-20)

Tillträde

Enligt överenskommelse

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy