Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 475 000 SEK
Adress
Martebäcken 43, Sälen
Typ
Tomt
Tomt
1 120 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Strax norr om Lindvallen ligger Martebäckens tomtområde, efter succén med etapp 1 släpper vi nu etapp 2 med 27 avstyckade tomter på minst 1100 kvm i en härlig naturskön miljö.
Martebäcken etapp 2 är placerat alldeles intill Gubbmyrens längdskidspår med 5 km och 7 km långa maskinpistade spår. Härlig utsikt mot Östfjället och ner mot Sälens dalgång. Området passar både för fritidsboenden och permanentboenden. Närhet till skoterleder. Ca: 3 km till Gustavstorget och Lindvallens utbud av nedfarter och nöjen. Ca: 25 km till Scandinavian Mountains Airport.

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Digernäs 1:62, Malung kommun, Skattesats 35.79%.

Församling

Lima-Transtrand.

Tomt

Storlek: 1 120 kvm.

Byggnadsrätt: Byggrätten per tomt är begränsad till högst
120 m2 byggnadsarea (BYA). Husen får byggas i högst en
våning. Härutöver får souterrängvåning anordnas inom
tomter där topografin tillåter. Tomter inom planområdet
belägna i lågpartier med sämre markförhållanden har försetts
med en bestämmelse som innebär förbud mot att uppföra
källare (b1). Högsta tillåtna taklutning är 30º och högsta
byggnadshöjd för huvudbyggnad regleras till max 3,8 m och
för uthus till 2,8m.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten
kommunalt avlopp
Anslutningsavgift 25.802 kr/inkl.moms per bostadsenhet

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 0 SEK.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy