Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
550 000 SEK / Acceptpris
Adress
Hagsätter Evalundsvägen 39, Evalund, Norrköping
Typ
Tomt
Tomt
2 474 kvm (friköpt)

Stor, södervänd tomt om 2474 kvm som ligger ca. 15 minuter från Norrköping och ca. 20 minuter från Söderköping. Tillåten byggrätt är 100 kvm huvudbyggnad med 3,5 meter byggnadshöjd och 40 kvm uthus med en byggnadshöjd om 2,5 meter. Tillstånd för inrättande av avloppsanordning finns, Ecobox minireningsverk. El finns vid tomtgräns.

Beskrivning

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Hagsätter 1:42, Söderköping kommun.

Tomt

Storlek: 2 474 kvm.

Byggnadsrätt: Tillåten byggrätt är en friliggande 1-plansvilla om 100 kvm huvudbyggnad med 3,5 meter byggnadshöjd och 40 kvm uthus med en byggnadshöjd om 2,5 meter.

Byggnad

Vatten och avlopp: Sommarvatten via föreningen. Avlopp saknas. Tillstånd för inrättande av avloppsanordning finns, Ecobox minireningsverk.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

2 100 SEK varav:
Elektricitet: 800 SEK
Samfällighet: 1 300 SEK

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 3 262 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 435 000 SEK (fastställt avseende år 2018) varav byggnadsvärde 177 000 SEK.
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd. Äganderätt.
Markvärde: 258 000 SEK.
Värdeår: 1952
Skatt/avgift: 3 262 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Söderköping Hagsätter GA:1, ändamål: Vägar Gemensamhetsanläggning: Söderköping Hagsätter GA:2, ändamål parkområde, vattenförsörjningsanläggning, elkabel.
Gemensamhetsanläggning: Söderköping Loddby GA:1, ändamål väg
Planbestämmelser: Ändring Av Dp (2000-03-16) Ändring Av Dp (1992-06-10) Byggnadsplan (1982-08-06)

Pantbrev

1 st om totalt 365 500 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy