Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
650 000 SEK
Adress
Talltitevägen 7, Dalvallen,Storhogna, Vemdalen
Typ
Tomt
Tomt
1 300 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Talltitevägen på Dalvallen i Storghogna

Välkommen till Dalvallen!

Stora naturtomter i lätt sluttning med fantastisk utsikt mot Storhognafjället och skidbackarna till ett bra pris.

Här börjar ett nytt fritidshusområde ta form! I dag återstår fyra tomter på Talltitevägen. Samtliga har vacker utsikt mot Storhognafjället, rejält tilltagen yta samt skid- och skoteranslutning i området. Allt detta till ett pris som tål att jämföras!

Tomten får bebyggas med hela till 200 kvm fördelat på två lägenheter, i samma hus eller fristående. Inom de 200 kvm får utbyggnad som garage eller förråd på upp till 40 kvm uppföras.

Fastighetsbeteckningarna på tomterna till salu är;

Berg Klövsjö 1:340
Berg Klövsjö 1:339
Berg Klövsjö 1:349
Berg Klövsjö 1:348

Ytterligare 11 tomter är till salu på Blåhakevägen lite högre upp i samma område, du finner dem på länken:
https://bostad.skandiamaklarna.se/utkast/CMTOMT/CMTOMT4SHK64U2S3UURLCV

Beskrivning

Länkar

Blåhakevägen

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Klövsjö 1:340, Berg kommun.

Tomt

Storlek: 1 300 kvm.

Byggnadsrätt: Bostadsbyggnader får uppföras med 1 våning. Tillåten byggnadshöjd upp till 4,5 meter. Tomtplats får bebyggas med 2 byggnader med boningsrum med upp till 2 lägenheter, eller en byggnad med 2 lägenheter. Största tillåtna byggnadsarea är hela 200 m².
Inom arean 200 m² får uthus, garage eller annan byggnad, utan boningsrum, på upp till 40 m², uppföras. Minsta fastighetsstorlek är 1200 m². Utöver angivet antal våningar ska suterrängvåning anordnas om befintlig marknivå lutar mer än 25%. Vind/loft får inredas om suterräng inte anordnas. Byggnader skall utgå från lokal byggtradition i sin utformning. Byggnader skall ha sadeltak med en lutning mellan 25 ? 35 grader. Takmaterial ska vara av icke reflekterande material. Fasadmaterial huvudsakligen av trä i dova mättade kulörer.

Byggnader ska placeras 4,5 meter från fastighetsgräns vilket innebär att Din byggnad inte har en granne närmare än 9 meter!

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och avlopp.
Anslutningsavgifter ingår i priset.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

10 400 SEK varav:
Vägavgift/snö: 2 000 SEK
Övrigt: 8 400 SEK
Kulljohannes samfällighetsförening debiterade 8 400 kr i grundavgift för säsongen 2018/2019. Det inkluderar avgifter för vatten, avlopp och sopstation.
Anslutningsavgiften till vägföreningen om 7 000 kr tillkommer.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 494 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 494 000 SEK.
Skatt/avgift: 4 940 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Berg Klövsjö GA:38
Planbestämmelser: Ändring Av Dp (2017-12-07) Detaljplan (2013-03-14)

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy