Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
225 000 SEK
Adress
Rönnbärsbacken 3, Klippan
Typ
Tomt
Tomt
1 049 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Tomt för byggande av bostad i en fantastisk naturmiljö!

Bygg en helårsbostad eller ett fritidshus i rogivande omgivning med naturen bokstavligen inpå knuten. Fantastiskt läge med baksidan av tomten mot väster utan granne (Kvällssol). Närhet till Skäralids nationalpark och tillgång till samfällighetens pool, bastu, tennisbana m.m. Här finns allt för ett aktivt friluftsliv eller bara skön avkoppling.
Området är en trevlig mix av både fritidshus och bofasta. Några hyr ut sina hus till vallfärdande turister som vill uppleva och vandra i nationalparken.

Anslutningsavgift för vatten och avlopp är betald.
Anslutningsavgift för el tillkommer med ca 27000 kronor.
Som tomtägare är man obligatoriskt medlem i samfälligheten med alla dess fördelar. Årsavgiften är 3640 kronor.

Byggnadsplanen (se bif pdf) medger ett friliggande bostadshus med en våning samt en komplementbyggnad på tomten. Du väljer själv om du bygger fritidshus eller permanentbostad. Total byggarea får uppgå till 150 m2 . (Ej hänsyn tagen till nya Attefalls och Friggebodsregler som kan medge byggarea utöver detaljplan). Taklutning ska vara över 25 grader. Kontakta kommunen för att säkerställa uppgifterna innan köpekontrakt skrivs.
Tomten är ca 35 x 30 meter. Gränsrören mot den södra grannen var svåra att hitta (krävs troligen en metalldetektor). Markeringsbandet är på den sidan draget och virat runt träd ungefär där gränsen går. Vid norra grannen är pinnar nedslagna vid tomtrören.

Samfällighetsföreningens område innefattar en centrumanläggning med pool, bastu, tennisbana, fotbollsplan, minigolf, boulebana samt träningslokal. Vidare finns det motionsspår för de som önskar, markerade som gul och röd slinga.
I dammen finns änder och inplanterad karp. Det råder totalt fiskeförbud i dammen.
Föreningen äger också del i jordbruksmark som är utarrenderad.
Föreningen förvaltar Ljungagillet, en lada som renoverats och ställts i ordning för olika aktiviteter och sammankomster.
Ljungagillet kan du hyra som medlem i föreningen.
Som fastighetsägare är du skyldig att betala ett årligt medlemsbidrag, som beslutas av stämman, och är f.n. 1 935 SEK per halvår, eller om man väljer att betala för helår, 3 640 SEK. Helårsbetalning eller första halvårsbetalning ska vara föreningen tillhanda senast per den 30 april och andra halvårsbetalning senast per den 31 oktober. Medlemsbidraget finansierar bl.a lön till fastighetsskötare, drift och underhåll av pool, bastu och övriga lokaler samt skötsel av markytor och vägar.
Informationen är hämtad från föreningens hemsida: skaralidfritid.se

Ni är välkomna att besöka tomten närhelst ni vill oavsett vad som står under visningsinformation. Avsätt lite extra tid och ta en promenad samtidigt, det är en fantastisk miljö. Hör gärna av er om ni har några frågor.
Från Röstånga mot Ljungbyhed, tag höger mot Allarp, tag sedan höger vid gul skylt Ljung, vid orienteringstavlan för området tag vänster, följ vägen i högersväng och tag första vänster.

Beskrivning

Dokument (pdf)

Detaljplan.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Släaröd 1:79, Klippan kommun.

Tomt

Storlek: 1 049 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

3 640 SEK varav:
Samfällighet: 3 640 SEK

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 128 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 128 000 SEK.
Skatt/avgift: 1 280 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Villa, 11-IM4-80/1128.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Villa
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Klippan Ljung GA:1
Planbestämmelser: Byggnadsplan (1974-05-15)

Pantbrev

1 st om totalt 73 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy