Redo

Visningar

Detta är en redo bostad. Kontakta mäklaren för mer information.
Läs mer om våra Redo-bostäder här.
Alla bilder Alla bilder Planritningar Planritning Dokument Dokument Karta Karta Intresseanmälan Intresse Dela via epostTipsa
Pris
Kontakta Mäklaren
Adress
Svartviksvägen 37B, Öbolandet, Trosa
Typ
Tomt
Tomt
1 886 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Fin tomt med havsvy

Tomten på Svartviksvägen 38B är avstyckad nyligen och ligger fint placerad med vy över omgivande grannar och havet. Tomten är en naturtomt med berg i dagen och fin natur. Här finns ett garage/kontor som tidigare tillhört grannfastigheten. Kanske du vill bygga ditt drömhus på populära Öbolandet. Generös byggrätt. Se mer detaljer i Detaljplan under "Dokument". Båtplats erbjuds i samfälligheten på ön. Kommunalt vatten finns vid tomtgräns. Anslutningsavgift om ca 220 000 kr för VA, samt elanslutning och fiber tillkommer.
Grannfastigheterna Öbolandet 38:14 och Öbolandet 38:7 ägs av samma ägare och försäljs samtidigt som denna fastighet.

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Öbolandet 38:13, Trosa kommun, Trosa församling. Skattesats 33.64%.

Tomt

Naturtomt
Storlek: 1 886 kvm.

Byggnadsrätt: Största byggnadsarea för huvudbyggnad i en våning är 180 kvm.
Största byggnadsarea för huvudbyggnad i två våningar är 140 kvm.
Största totala byggnadsarea per fastighet för uthus/garage är 60 kvm,
varav högst 40 kvm per byggnad.
Endast en huvudbyggnad per fastighet.
För mer info se Detaljplanen under Dokument

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt. Anslutningsavgift ca 220 000 kr.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

16 150 SEK varav:
Uppvärmning: 10 050 SEK
Renhållning: 2 500 SEK
Samfällighet: 3 600 SEK
Uppvärmningen baseras på ca 6452 kWh/år. Försäkring tillkommer. Driftskostnader är alltid individuella och baseras på egen förbrukning.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 0 SEK (fastställt avseende år saknas) varav byggnadsvärde 0 SEK.
Markvärde: 0 SEK.
Skatt/avgift: 0 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Officialservitut Avlopp, 0488-2018/12.3
Last: Officialservitut Vattenledning, 0488-2018/12.2
Last: Officialservitut Väg, 0488-2018/12.1
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Trosa Öbolandet GA:2

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy