Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.
Alla bilder Alla bilder Planritningar Planritning Dokument Dokument Karta Karta Intresseanmälan Intresse Dela via epostTipsa
Pris
500 000 SEK / utgångspris
Adress
Hårstorp, Örebro
Typ
Tomt
Tomt
2 000 kvm (friköpt)

Villatomter i lantlig miljö med närhet till Örebro!

Nu säljer vi fyra villatomter som är belägna i lantlig omgivning alldeles utanför Örebro! Här erbjuds möjligheten att skapa ett rofyllt boende omgiven av öppna fält och ängar. Det bekväma läget ger en närhet till allt man kan önska, med såväl vacker natur som några minuters bilfärd till stadens generösa utbud av butiker, restauranger, kultur och nöjen! Fiber via Stadsnät beräknas vara tillgängligt för anslutning i området under 2019.

Tillkommande kostnad:
Förslag för tomterna/fastigheterna är att skapa en gemensam anläggning för vatten och avlopp (pumprum, reservoar, avlopp, grävning och anslutning).
Kostnad enligt offert = 400 000kr. Dvs 100 000kr per tomt/fastighet.

Fastigheten är under pågående avstyckning från Örebro Almby 12:160 och beräknas bli ca 2000 kvm. Taxeringsuppgifter samt adress är därför ännu ej fastställda. Uppgifter om pantbrev, taxeringskod, taxeringsvärde, servitut, gemensamhetsanläggningar och inteckningar gäller för stamfastigheten.

Beskrivning

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Del av Almby 12:160 (tomt nr 3), Örebro kommun, Almby församling. Skattesats 34.04%.

Tomt

Tomtarea 2 000 m² (friköpt).
Storlek: 2 000 kvm.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 0 SEK (fastställt avseende år saknas) varav byggnadsvärde 0 SEK.
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 0 SEK.
Skatt/avgift: 0 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Avtalsservitut Väg; Ledningsrätt Starkström; Officialservitut Avlopp
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Väg
Gemensamhetsanläggningar: Skattetal: Mantal. 1/4.

Pantbrev

7 st om totalt 2 974 750 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Som utgångspunkt redovisas alla bud även till budgivare och spekulanter. Säljarens lagstadgade rätt att besluta om att inte alla bud ska redovisas under budgivningsprocessen gör dock att avvikelser kring denna utgångspunkt kan förekomma. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

HitCounter