Detta är en förhandsgranskning av objektet. Informationen kan komma att uppdateras.
Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 300 000 SEK / som utgångspris
Adress
Kolartorps allé 44, Haninge/Kolartorp, Handen
Typ
Villatomt
Tomt
1 020 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Lättskött hörntomt i populära och omtyckta Haninge/Kolartorp

En lättskött, solig och kuperad hörntomt för dig som vill bygga eget. Här har du 1020 kvadratmeter att skapa drömhemmet på. Tomten har kuperad terräng och soligt söderläge samt kommunalt vatten och avlopp.

Här i Haninge/Kolartorp är det lätt för hela familjen att trivas. Tomtens läge är barnvänligt och centralt med mysiga Björkdalen alldeles runt hörnet. Port73 ligger endast en kort promenad bort. I närområdet finns dessutom köpcentrum, skola och förskola.

Beskrivning

Övrigt

Anläggningsavgift enligt 2018 års taxa för vatten, spill- och dagvatten, fastighet (Df) och gata (Dg), inkl. moms
Servisavgift: Kostnaden för framdragning av servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) från det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.
56 542 kronor
Förbindelsepunktsavgift: Kostnaden för upprättande av förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten fungerar som gräns mellan fastighetens och kommunens ansvarsområde.
53 847 kronor
Tomtyteavgift: Beräknas utifrån fastighetens storlek. Avgiften får inte bli högre än summan av servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift.
56,01 kronor per m²
Lägenhetsavgift: Avgiften beräknas utifrån det antal bostäder som finns eller som bygglov har beviljats för.
48 453 kronor.

Dokument (pdf)

Plankarta.pdf Planbeskrivning.pdf Genomförande.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Kolartorp 1:224, Haninge kommun, Skattesats 32.84%.

Församling

Österhaninge.

Tomt

Storlek: 1 020 kvm.
Typ: Villatomt

Byggnad

Vatten och avlopp: Vatten saknas, Avlopp saknas.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 1 137 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 1 137 000 SEK.
Skatt/avgift: 11 370 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Ledningsrätt Starkström, 0136-12/52.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Villa Och Årlig Avgäld
Planbestämmelser: Detaljplan (2005-06-30)

Pantbrev

1 st om totalt 1 950 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy