Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
750 000 SEK / Utgångspris
Adress
Badviksvägen 4, Domsjö
Typ
Tomt
Tomt
1 205 kvm (friköpt)

Strandnära tomt

Välkommen till denna strandnära tomt på Badviksvägen i Nyänget.
Här bygger du din drömbostad för fritids- eller permanentboende. Området är detaljplanerat och ger en byggyta om 20% av tomten, vilket innebär att du fritt kan fördela 240 m2 mellan bostadsdel och biytor, i en eller flera byggnader.
På tomten finns idag ett par små, enkla byggnader. El finns, anslutning till fiber finns i tomtgräns, områdets vattenförening tillhandahåller vatten från det kommunala nätet.
Avlopp saknas idag, enligt kommunen kan tillstånd till 3-kammarbrunn med infiltration erhållas.
Hela området ligger under utredning för kommunalt avlopp, inga beslut är fattade. För anläggningar som fått tillstånd före eventuellt beslut om kommunalt avlopp avräknas belopp från anslutningsavgift enligt 10-årig avskrivningstid.

Avgifter för vägar, vatten och massor av information hittar du på Nyängets hemsida www.nyanget.se

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Sund 4:39, Örnsköldsvik kommun.

Tomt

Storlek: 1 205 kvm.

Byggnadsrätt: 20%, dvs 240 kvm

Byggnad

Vatten och avlopp: Vatten saknas, Avlopp saknas.

Kan anslutas till vattenförening, tillstånd kan erhållas för 3-kammarbrunn med infiltration

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 2 360 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 236 000 SEK (fastställt avseende år 2015).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 236 000 SEK.
Skatt/avgift: 2 360 SEK.

Inskrivningar/Plan

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Nyttjanderätt Vattenledning Mm
Nyttjanderätt Vattenrätt Mm
Planbestämmelser: Ändring Av Dp (2003-12-16) Byggnadsplan (1950-05-23)

Pantbrev

2 st om totalt 375 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy