Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 200 000 SEK
Adress
Dagsberg Eggeby 3, Norrköping
Typ
Tomt
Tomt
1 200 kvm (friköpt)

Härlig tomt för nybyggnation - Eggeby

Beläget strax efter Ljunga, ca 10 minuter från stan, finns denna tomt till salu för nybyggnation. Tomten är under avstyckning och kommer att vara 1 200-1 400 kvm stor och har ett lantligt och gemytligt läge. Kommunalt vatten och avlopp finns vid tomtgräns, anslutningsavgiften tillkommer. Här kan du välja fritt mellan Myresjöhus anpassningsbara husmodeller. Missa inte chansen att skapa dina drömmars boende!

Beskrivning

Dokument (pdf)

Tomtkarta

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Dagsbergs-Eggeby 7:6, Norrköping kommun.

Tomt

Tomten är under avstyckning och kommer att vara 1 200 - 1 400 kvm.
Storlek: 1 200 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och avlopp finns vid tomtgräns, anslutningsavgift tillkommer.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 1 085 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 1 085 000 SEK.
Skatt/avgift: 10 850 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Avloppsledning (G-A), 0581K-07/57.1
Förmån: Officialservitut Väg, 0581K-17/3.1
Rättigheter last: Last: Officialservitut Vattenledning, 0581K-07/57.2
Last: Officialservitut Väg, 0581-97/10.1
Last: Officialservitut Väg, 0581K-13/81.1
Last: Officialservitut Väg, 05-DAG-529.1
Last: Officialservitut Väg, 05-DAG-546.3
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Norrköping Dagsbergs-Eggeby GA:1, Gemensamhetsanläggning: Norrköping Dagsbergs-Eggeby GA:2
Planbestämmelser: Fornlämning (3 st)

Pantbrev

1 st om totalt 3 500 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy