Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.
Pris
2 700 000 SEK / Utg.pris
Adress
Baldersuddevägen 11A, Betsede, Gustavsberg
Typ
Tomt
Tomt
3 152 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Byggklar villatomt med sjökontakt i vackra Betsede

Lättbyggd villatomt med centralt läge i vackra Betsede. Tomten är en kombinerad trädgårds - och naturtomt, med gräsmattor och berg i dagen. Liten sluttning mot grönområdet nedanför och viss sjökontakt.
Fungerande infart till tomten finns och fastigheten ansluts till gällande gemesamhetsanläggningar i området. Kommunalt v/a finns i området.

Byggrätten i Betsede varierar efter tomtstorlek. På tomter med en areal om 3 000 kvm eller större får huvudbyggnad om högst 200 kvm BYA i ett plan uppföras. För huvudbyggnad i två plan tillåts högst 150 kvm BYA.
Komplementsbyggnad/-er får högst omfatta 60 kvm BYA

För ytterligare information se Värmdö Kommuns hemsida (www.varmdo.se) eller under dokument.

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Betsede 1:154, Värmdö kommun, Gustavsberg-Ingarö församling. Skattesats 32.27%.

Tomt

Tomtarea 3 152 m² (friköpt). Lättbyggd villatomt med centralt läge i vackra Betsede. Tomten är en kombinerad trädgårds - och naturtomt, med gräsmattor och berg i dagen. Liten sluttning mot grönområdet nedanför och viss sjökontakt.
Fungerande infart till tomten finns.

Byggrätten i Betsede varierar efter tomtstorlek. På tomter med en areal om 3 000 kvm eller större får huvudbyggnad om högst 200 kvm BYA i ett plan uppföras. För huvudbyggnad i två plan tillåts högst 150 kvm BYA.
Komplementsbyggnad/-er får högst omfatta 60 kvm BYA

För ytterligare information se Värmdö Kommuns hemsida (www.varmdo.se) eller under dokument.
Storlek: 3 152 kvm.

Byggnadsrätt: Byggrätten i Betsede varierar efter tomtstorlek. På tomter med en areal om 3 000 kvm eller större får huvudbyggnad om högst 200 kvm BYA i ett plan uppföras. För huvudbyggnad i två plan tillåts högst 150 kvm BYA.
Komplementsbyggnad/-er får högst omfatta 60 kvm BYA

För ytterligare information se Värmdö Kommuns hemsida (www.varmdo.se) eller under dokument.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt v/a finns i området men fastigheten saknar anslutning. Kostnad för detta tillkommer köparen..

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

4 985 SEK varav:
Samfällighet: 4 985 SEK
Samfällighetsavgift avser även vägavg/snö.
Övriga uppgifter okända då tomten är nybildad.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 0 SEK (fastställt avseende år saknas) varav byggnadsvärde 0 SEK.
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 0 SEK.
Skatt/avgift: 0 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Värmdö Aspvik GA:4, Gemensamhetsanläggning: Värmdö Betsede GA:1
Planbestämmelser: Detaljplan (2008-06-12)

Tillträde

Enl. överenskommelse. Snabbt tillträde möjligt.

Övrigt

OM OMRÅDET
Betsede ligger naturskönt i fin skärgårdsmiljö med närhet till både hav och storstad. Med endast ca 3 km till Gustavsberg och ca 22 km från Stockholm är det ett snabbt växande och populärt område på centrala Värmdö.
Området gränsar till Betsedeviken, vackra öppna landskap och ekskogar.
Det bebyggda området karaktäriseras av en kuperad terräng med skogsbeväxt naturmark, ängsmarker och strandområden.
Bebyggelsen i området består av en blandning av sommarbostäder och större nybyggda villor.
Området har genomgått stora förändringar senaste åren och den långsamma utbyggnadstakten har bidragit till ett varierat bebyggelsemönster och stort mångfald.

KOMMUNIKATION
Den kollektiva trafiken sköts med SL:s busslinje 426 till Gustavsberg. Närmaste hållplats till Baldersuddevägen 11 är "Baldersuddevägen", belägen ca 500 meter från tomten.

NÄRSERVICE
Betsede ligger cirka tre kilometer från Gustavsberg som har det mesta av kommersiell och offentlig service. Gustavsberg, centralorten i Värmdö kommun, är belägen ca 20 km öster om centrala Stockholm och nås lätt med bil eller buss från Slussen (restid ca 20-25 minuter). Orten kan även nås med båt och gästhamn finns att tillgå i Gustavsbergs Hamn.
Gustavsbergs Centrum erbjuder bl.a. Coop Konsum, flera olika banker, systembolag, apotek, kiosk och frisör för att nämna något. Gustavsbergs Centrum är även knutpunkten för alla bussar på Värmdölandet med sin busscentral.
Utöver kommersiell service erbjuds mycket olika fritidsaktiviteter för alla åldrar. I centrum ligger Ekvallens idrottsplats med konstfrusen bandyplan, ishall, tennishall och sporthall. Gustavsbergsbadet, en ny badhusanläggning med bl.a.gym, motionsbassäng, rehab bassäng samt en äventyrsavdelning med bl.a. vattenrutschbanor, finns också här. I Gustavsberg finns också närmaste återvinningsstation.
Med en kort biltur nås både Mölnvik Köpcentrum samt Värmdö Marknad enkelt.
Med några minuters promenad från centrum nås Gustavsbergs Hamn där den kända porslinsfabriken med tillhörande museum återfinns. Här finns också vårdcentral, flera livsstilsbutiker, Hemköp, restauranger och caféer.

Flera skolor och förskolor ligger i och runt Gustavsberg.
För mer information se kommunens hemsida: www.varmdo.se

För den hästintresserade finns "Gustavsbergs Ryttarsällskap och Skärgårdens Rid & Friskvårdscenter" i närområdet. Se www.gurs.se

ÖVRIGT
Lagfartsavgift om 1,5 % på köpeskillingen samt expeditionskostnad tillkommer (gäller vid köp av privatperson)
Lagfartsavgift om 4,25 % på köpeskillingen samt expeditionskostnad tillkommer (gäller vid köp av juridisk person)

Vid uttagande av nya pantbrev tillkommer en kostnad om 2 % på pantbrevsbeloppet samt en expeditionskostnad.

Utfart från Betsede 1:154 tryggas genom anslutning till befintliga gemensamhetsanläggning Värmdö Aspvik GA:4, som förvaltas av Aspviks samfällighetsförening samt gemensamhetsanläggning Värmdö Betsede GA:1, som förvaltas av Betsede samfällighetsförening. Anslutningen till de två samfällighetsföreningarna vinner laga kraft den 21 september 2018.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy