Detta är en förhandsgranskning av objektet. Informationen kan komma att uppdateras.
Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 950 000 SEK
Adress
Enbackavägen 11, Högmora, Huddinge
Typ
Tomt
Tomt
1 354 kvm (friköpt)

Tomt i söderläge längst in på återvändsgata

Tomt i lugnt och rofyllt område med naturen som granne. Tack vare att tomten ligger längst in på återvändsgata är trafiken obefintlig. Tomten vetter mot söder och har sol hela dagen. Området är mycket populärt och har fått en ny karaktär då detaljplanen ändrades för några år sedan. Vägarna har breddats och belysning längs gatorna har kopplats in. Från Högmora tar du dig enkelt mot Stockholm city med buss och pendeltåg alternativt med tunnelbana. Tiden beräknas totalt till ca 30 min. Byggnadsarean får max vara 200 kvm i två plan varav komplementbyggnad max 40 kvm.

Åk gärna förbi och kika på tomten och gör en intresseanmälan till oss.

Beskrivning

Övrigt

NYA PLANBESTÄMMELSER ETAPP 1:

- Minsta tomtstorlek 1 000 kvm.

- Total byggnadsarea får max vara 200 kvm varav garage/komplentbyggnad max 40 kvm.

- Huvudbyggnad ska placeras minst 6 m från gatan. Garage minst 1 m från granntomt och 6,0 m från gatan.

- Max två våningar med högsta nockhöjd 8,5 m. Garage högsta bygghöjd 3 m med högsta nockhöjd 4 m.

VATTEN/AVLOPP

Anslutningskostnader för kommunalt vatten och avlopp är ca 120 000 kr utan dagvattenanslutning (lokalt omhändertagande av vatten). För mer information, ring Stockholm Vatten, 08-522 120 00.

GATUKOSTNAD

För avstyckad fastighet gäller dubbel vägavgift, vilket denna fastighet är och blir då 337 800 kr som är BETALD AV SÄLJAREN.

För mer information om detaljplan kan ni kontakta Huddinge kommun, 08-535 365 70.

Dokument (pdf)

Tomtkarta.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Högmora 4:140, Huddinge kommun, Skattesats 32.9%.

Församling

Huddinge.

Tomt

Tomtarea 1 354 m² (friköpt).
Storlek: 1 354 kvm.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 0 SEK.

Taxeringsvärde

Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Vatten-Och Avloppsledningar, 0126K-16633.1
Planbestämmelser: Detaljplan (2011-06-20)

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy