Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
350 000 SEK / accepterat pris
Adress
Nylandets Väg 4, Hensvik Herräng, Herräng
Typ
Tomt
Tomt
2 178 kvm (friköpt)

Ev av de bättre tomterna i området.

Strax intill Herräng, som har ett havsnära läge, finns nu en av områdets bättre tomter till salu. Kommunalt vatten och avlopp finns till tomtgräns där en del av avgiften redan är betald av säljaren, kostnad som kvarstår ca 150 000 kr. Bra läge på tomten som ligger i söderläge och har lite utsikt mot den lilla vackra sjön Blåkaren. Tomten är i övrigt av blandad karaktär, här finns plana ytor, berghällar och träd. Det finns en grundmur och en tidigare murstock på tomten som blir kvar.
Byggrätten 120/160 kvm samt 60 kvm på uthus ger möjlighet för såväl fritidshus som permanentboende.
Tomten ligger i Nylandets tomtområde som är beläget ca 1 km sydväst om Herrängs samhälle.
Elstolpe finns vid tomtgräns.
Busshållplats ca 200 m från fastigheten, SL-buss som tar dig till Hallstavik och Stockholm. Från huset når ni den allmänna badplatsen i Uddhamn med cykel på ca 8 minuter och även Herrängs marina, där ni kan hyra båtplats och även ta er en matbit på restaurangen. Få mer information på deras hemsida; www.saltsjon-fastighet.se.
Kort promenenad, 200m, till den närliggande sjön Blåkaren, där en badplats är planerad att anläggas. Här i Herräng finns också Kuggens livs, en mindre matbutik, som har öppet alla dagar i veckan.

Det finns 2 husförslag inlagda under dokument.
En annan ide om byggnad klicka på länken https://www.smalandsvillan.se/vara-hus/mellanhusrea/#utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=mellanhusrea&utm_content=190328

Till Stockholm är det ca 11 mil , Uppsala ca 7 mil och till Norrtälje är det ca 4 mil.

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Hensvik 2:96, Norrtälje kommun, Skattesats 33.24%.

Församling

Häverö-Edebo-Singö.

Tomt

Råtomt med plana ytor, träd och lite berg. Svagt sluttande åt söder. Tomtarea 2 178 m² (friköpt).
Storlek: 2 178 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten vid tomtgräns, kommunalt avlopp vid tomtgräns.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

1 600 SEK varav:
Samfällighet: 1 600 SEK

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 178 000 SEK (fastställt avseende år 2015).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 178 000 SEK.
Skatt/avgift: 1 780 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Norrtälje Hensvik GA:8, Norrtälje Hensvik GA:9
Planbestämmelser: Detaljplan (2005-02-24)

Pantbrev

1 st om totalt 100 000 SEK

Övrigt

Denna tomts nuvarande ägare har erlagt en delkostnad för V/A, vilket medför en lägre kommunal V/A anslutningsavgift. kostar ca 150 000 kr att ansluta.
Offert tas från Vattenfall gällande inkoppling av el, kostnad runt 25 000 kr.

Herräng, som ligger vid Singöfjärden, är ett gammalt brukssamhälle där järnmalmsbrytning inleddes på 1500-talet och avslutades på 1960-talet. Ett järnverk fanns även från och med 1902, detta lades emellertid ner1969. Idag finns Roslagsgjuteriet AB i det före detta järnverkets lokaler.

Från gruvdriften finns idag vissa spår kvar, främst i form av vattenfyllda gruvhål. Marken vid gruvfälten är annars numera till största delen avstyckad till sommarstugetomter.

I Herräng arrangeras varje år Herräng Dance Camp, världens största lindy hop-läger.

Vägbeskrivning

Från Stockholm åk E18 mot Norrtälje sväng av vid Söderhall och åk via Rimbo, fortsätt på väg 280 mot Hallstavik. I Hallstavik sväng vänster mot Herräng, åk ca 8 km och sväng vänster mot Hensvik, åk ca 1,9 km och tag vänster in på Nylandets Väg, tag in mot höger. 2.a tomten på höger sida. Se våra skyltar.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy