Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
2 850 000 SEK / /bud
Adress
Svinningeuddsvägen 26, Svinningeudd, Åkersberga
Typ
Villatomt
Tomt
1 594 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Högt belägen solig tomt

Här finns möjlighet att bygga ert drömhus i härliga Svinningeudd på en fin ljus naturtomt om 1 594 kvm. Kommunalt V/A finns vid tomtgräns, anslutningsavgift tillkommer. Detaljplanen tillåter en sammanlagd byggnadsarea som är 10% av fastighetens landareal, huvudbyggnad får dock högst vara 250 kvm. Endast en bostadslägenhet per fastighet medges, dock får en additionsbostad om max 50 kvm boarea anordnas inom huvudbyggnad eller komplementbyggnad. Utöver huvudbyggnad får komplements byggnader om max 80 kvm byggnadsarea uppföras, varav den största får vara maximalt 50 kvm. Huset får ha högst två våningar och vind får inte inredas. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad för en våning är 4,5 meter och för två våningar 7,0 meter. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader såsom uthus och garage är 3,0 meter. Huvudbyggnaden ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad ska placeras mins 2,0 meter från fastighetsgräns.Tomten ligger med gångavstånd till bad i havet. Via tomtägarföreningen finns eventuellt möjlighet till båtplats. Kommunikationer via buss finns i närheten. Åk gärna förbi och titta.

Beskrivning

Övrigt

Härligt område med närhet till bad och båtplats. Här bor man lugnt i skärgårdsmiljö med Stockholms innerstad bara 20 minuter bort. Förskola finns vid Skåvsjöholm, Hagbyhöjden och Rydbo. Skola finns i Rydbo och vid Åkers Runö station.

Kommunikationer finns till Stockholm med buss 683. Den går via Kulla vägskäl vidare till Täby centrum. Man kan, vid Kulla vägskäl, byta till buss 670 som går till Tekniska högskolan. Med bil tar det cirka 20 minuter till Roslagstull. Det finns även parkering vid Kulla vägskäl om man vill ta buss 670.

Gång/cykelväg längs med Nantes och Svinningevägen sträcker sig till Åkersberga.

Livsmedelsaffär/bensinmack finns vid infarten mot Hästängsudd.
Från tomten är det nära till både Arninge och Åkersberga.

Svinningeudd har egen badplats. Där det finns ett klubbhus som man kan hyra för fester. Här ordnas pubkvällar och firande vid midsommar och valborg.
Se svinningeudd.se

Dokument (pdf)

Detaljplan Svinningeudd

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Svinninge 1:268, Österåker kommun, Skattesats 30.4%.

Församling

Österåker-Östra Ryd.

Tomt

Tomtarea 1 594 m² (friköpt).
Storlek: 1 594 kvm.
Typ: Villatomt

Byggnadsrätt: Se detaljplan Svinningeudd.

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och avlopp finns vid tomtgräns. Anslutningsavgift tillkommer.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

1 625 SEK varav:
Samfällighet: 1 625 SEK
Driftkostander går ej att fastställa eftersom fastigheten är obebyggd

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 1 512 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 1 512 000 SEK.
Skatt/avgift: 15 120 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Österåker Svinninge GA:17
Planbestämmelser: Detaljplan (2011-03-07)

Närområde

Allmänt om området: Härligt område med närhet till storstad och hav. Busshållplats ca 100 meter. Här bor man lugnt i skärgårdsmiljö med Stockholms innerstad bara 20 minuter bort.

Förskola finns vid Skåvsjöholm, Hagbyhöjden och Rydbo. Skola finns i Rydbo och vid Åkers Runö station.

Kommunikationer finns till Kulla vägskäl eller Åkersberga med buss 683.
Buss 683/615 går till Täby via Rydbo. Vid Kulla vägskäl byte till buss 670, som går till Tekniska högskolan, eller byte till Roslagsbanan vid Åkers Runö.

Det finns parkering vid Kulla vägskäl eller Åkers Runö om man vill ta bilen dit sedan buss eller tåg.

Med bil tar det cirka 20 minuter till Roslagstull.

Gång/cykelväg längs med Nantes och Svinningevägen sträcker sig från Svinninge till Åkersberga.

Livsmedelsaffär/bensinmack finns vid infarten mot Hästängsudd. Här finns en Pizzeria och en Thairestaurang. Från området är det nära till både Arninge och Åkersberga.

I området finns flera fina badplatser. Det finns eventuellt möjlighet till båtplats i området. Se tomägarföreningens hemsida www.svinningeudd.se

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy