Länk kopierad!
Bilder Redo

Visningar

Detta är en redo bostad. Kontakta mäklaren för mer information.
Läs mer om våra Redo-bostäder här.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
3 995 000 SEK / Utgångspris
Adress
Fjällbjörksgränd 5, Hässelby Villastad Södra, Hässelby
Typ
Villatomt
Tomt
778 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

BYGG DITT DRÖMHUS

Högt belägen villatomt med närheten till Mälaren och dess naturområden.
Tomten ligger i Hässelby Villastad Södra med möjligheten att bygga just ditt drömboende. Om ni väljer att bygga ett hus med takterrass får man 360 vy mot både Mälaren och allt som bjuds där till... Här skapar familjen sitt moderna hus med närhet till skola, Riddersviks Herrgård, Åkermynta Centrum m.m

Ni är välkomna att själva åka förbi och kika på tomten och kan sedan kontakta mig för ett informationsmöte.

Enl 9 kap. 17 § plan och bygglagen /2010:900/ PBL får uppförande av enbostadshus samt uthus med en sammanlagd byggnadsarea om högst 1/5 av tomtens areal dvs. 20% ytav tomtstorleken.

Anslutningskostnader VA, El och bygglov tillkommer.

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Myrliljan 38, Stockholm kommun, Skattesats 29.88%.

Församling

Hässelby.

Tomt

Tomtarea 778 m² (friköpt). Tomten: naturtomt, sluttningstomt.
Storlek: 778 kvm.
Typ: Villatomt

Byggnad

Vatten och avlopp: Vatten saknas, avlopp saknas.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 17 900 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 1 790 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 1 790 000 SEK.
Skatt/avgift: 17 900 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Avloppsledning, 01-IM2-71/1558.1
Last: Avtalsservitut: Avloppsledning, 01-IM2-71/2142.1
Last: Avtalsservitut: Elledning, 01-IM2-71/1558C.1
Last: Avtalsservitut: Elledning, 01-IM2-71/2142C.1
Last: Avtalsservitut: Gasledning, 01-IM2-71/1558B.1
Last: Avtalsservitut: Gasledning, 01-IM2-71/2142B.1
Last: Avtalsservitut: Vattenledning, 01-IM2-71/1558A.1
Last: Avtalsservitut: Vattenledning, 01-IM2-71/2142A.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Avloppsledning(2 st)
Avtalsservitut Elledning(2 st)
Avtalsservitut Gasledning(2 st)
Avtalsservitut Vattenledning(2 st)
Planbestämmelser: Ändring Av Dp Stadsplan Vattenskyddsområde

Övrigt

NÄROMRÅDE:
* Idylliskt och mycket barnvänligt område med såväl villor som radhus.
* Flera skolor och förskolor finns alldeles i närheten, bl.a. Hässelby Villastads skola åk F-9 och förskolorna.
* Åkermyntan Centrum - här finns ett flertal butiker samt bank, apotek, bibliotek samt restaurang.
* Till Vällingby City är det nära. Här finns biograf, restauranger, affärer, modehus, kommunikationer och all tänkbar service.
* Nära flera fina badplatser invid Mälaren bl.a. Hässelby strandbad, Lövsta badet, Maltesholmsbadet och Kaananbadet.
* Hässelby idrottsplats
* Hässelby golf.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy