Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
700 000 SEK / utgångspris
Adress
Gäddvik 2 (Avstyckning tomt 1), S:t Anna - Norra Finnö, Sankt Anna
Typ
Tomt
Tomt
2 600 kvm (friköpt)

Tomt för nybyggnation - Gäddvik S:t Anna skärgård

Tomten ligger 300 meter och tre minuters promenad till havet. Genuin, attraktiv och vacker skärgårdsmiljö. Fina klippbad inom några minuters gångavstånd. Flera vackra sandstränder och natursköna havsbad finns på Norra Finnö.

Skärgårdsnaturen i Sankt Anna är unik. Visst finns det andra vackra skärgårdar. Men knappast någon annan där du kan uppleva så stor mångfald. Skärgården utgör ett genuint kulturlandskap med en mångfald av miljöer med mycket stort natur- och kulturvärde.

En idyllisk väg tar dig långt ut i skärgården till Gäddvik, via bron till Norra Finnö. Här kommer du till skärgården i Sankt Anna som myllrar av öar och som klassas av många reseskildrare som en av världens mest finskurna. Här finns det fortfarande gott om plats då pärlan ännu inte är upptäckt av den stora folkmassan.

Från Tyrislöt i närheten där det också finns allmänt bad och en småbåtshamn, kan du ta Skärgårdslinjen med trafik till Harstena, Aspöja, Lammskär, Ämtö, Kråkmarö med mera. Andra guldkorn i området är Edgars, Mon, St Anna Hembygdsgård och Källbukten. Det finns caféer, restauranter, gårdsbutiker, lanthandel och sjömack på Norra Finnö.

S:t Anna skärgård är känd för sin skönhet, det levande odlingslandskapet och den karga ytterskärgården. Dessutom med möjligheter till friluftsaktiviteter och naturupplevelser som: bad, båtliv; segelbåt som motorbåt, kajak, vindsurfing, fiske fågelskådning skridskoåkning, vandring, cykling, ridning, klättring samt bär- och svampplockning.

Båtplatser finns i närheten att hyra på Uvmarö Hamn.

Beskrivning

Dokument (pdf)

Förhandsbesked Intillliggande Detaljplan

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Gäddvik 1:51 del av, Söderköping kommun, Skattesats 33.53%.

Församling

Söderköping S:t Anna.

Tomt

Tomtarea ca 2 600 m² (friköpt). Tomten: naturtomt.
Storlek: 2 600 kvm.

Byggnadsrätt: Godkänt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus finns. Tomten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnaderna ska placeras och utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan och som ger en god helhetsverkan.

De nya byggnaderna bör följa intentionerna i detaljplanerna för Gäddvik.
Eventuella uthus bör placeras åtskilt från huvudbyggnaden.

Byggnaderna får inte placeras så de skadar Gäddviksmyren väster om fastigheten.

Anslutningsavgift för påkoppling av el 27 625 kr för framdragning till tomtgräns. (information från e-on 2017-11-15)

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och avlopp finns i området för anslutning. Anslutningsavgift f.n 129 580 kr.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Söderköping Gäddvik GA:13, Söderköping Gäddvik GA:3, Söderköping Gäddvik GA:4, Söderköping Gäddvik GA:5

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy