Detta är en förhandsgranskning av objektet. Informationen kan komma att uppdateras.
Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 700 000 SEK
Adress
Dalenvägen 26, Åkersberga
Typ
Villatomt
Tomt
1 558 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Tomt med öppet, soligt läge och valfritt hus från LB-Hus. Vatten och avlopp vid tomtgräns. Nära buss

Lantligt belägna tomter med närhet till bad och fiske. Kort promenad till buss. Endast ca 5 km till Dyviks marina och ca 15 minuter till Åkersberga med pendlingsparkering och Roslagsbanan eller buss för vidare färd till Stockholm.
Badplats finns på promenadavstånd vid sjön Ruggen. De generöst tilltagna tomterna ligger i öppet och soligt läge, väl avgränsat från Roslagsvägen. Valfritt LB-Hus med möjlighet att välja utförande och tillval. El, fiber samt V/A är framdraget till tomtgräns.
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp är betalda. Anslutningsavgifter för el och internet, via fiber, tillkommer.

Beskrivning

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Ruggsättra 1:58, Österåker kommun, Skattesats 29.43%.

Tomt

Tomtarea 1 558 m². Friköpt tomt med naturen inpå knuten. Välkomnande entrésida med möjlighet till fina gräsytor och planteringar. Tomten ligger i anslutning till öppna ytor mot ängsmark.

Utformning av hus och placering på tomten ger möjlighet till flera bra uteplatser med solläge hela dagen.

För mer information om de olika hustyperna och tillval etc. kontakta Mats Frölander på LB-Hus:
070 749 41 94
mats.frolander@lbhus.se
www.lbhus.se
Storlek: 1 558 kvm.
Typ: Villatomt

Byggnadsrätt: Fastigheten ligger utanför detaljplan vilket medger större flexibilitet för husens utformning och storlek.

Byggnad

Vatten och avlopp: Vatten och avlopp genom förening. Gemensam brunn och gemensamt reningsverk för områdets fastigheter.
Vatten och avlopp är framdraget till tomtgräns.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

14 400 SEK varav:
Samfällighet: 14 400 SEK

Årsavgiften om 14.400 kr avser kostnad för drift och underhåll för GA:5 och GA:6, vatten-, avloppsanläggning, vägunderhåll samt gatubelysning.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 7 200 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 720 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 720 000 SEK.
Skatt/avgift: 7 200 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Österåker Ruggsättra GA:1, Gemensamhetsanläggning: Österåker Ruggsättra GA:2, Gemensamhetsanläggning: Österåker Ruggsättra GA:5, Gemensamhetsanläggning: Österåker Ruggsättra GA:6

Vägbeskrivning

Buss 620, 621 och 626 från Åkersberga. Ca 15 minuters restid.
Med bil åker man ca 13 km räknat från Åkersberga C. Vid sjön Ruggen tar man vänster upp vid den alléplanterade Dalenvägen. Sedan är det första väg in till höger och du är framme.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy