Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
385 000 SEK / Utgångspris
Adress
Söderbodan 801, Kåge
Typ
Fritidshustomt
Tomt
1 600 kvm (friköpt)

Ansvarig mäklare

Fredrik Wikström
Ansvarig mäklare Fredrik Wikström

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Härliga tomter med havsutsikt

Fina fritidshustomter, totalt 7 stycken redan avstyckade, med färdig väg, vintervatten framdraget samt el. Väl fungerande samfällighet för vatten och väg mm. Generösa grönområden som hålls efter av markägaren. Byggrätt 100 plus 50 plus 25kvm även lämpligt för åretruntboende. Finns redan nu 6 st åretruntboende inom 300 m radie. Flera etablerade nybyggen. Tillgång till etablerad båtplats och badvik. Tomt A, 1st: Såld, Tomter B, 2st: 385.000kr Tomter C, 2st: 435.000kr. (4:80 såld)
Tomter D, 2st 360.000kr
Köparen ansvarar för samtliga kopplingsavgifter etc.( Däremot kopplingsavgift för vatten ingår i tomtpriset.)

Beskrivning

Länkar

Se objektsfilmen!

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Östanbäck 4:78, 4:79, 4:81, 4:82, 4:71, 4:72, Skellefteå kommun.

Tomt

Tomtarea 1 600 m² (friköpt). Beroende på tomt så skiftar storleken något.
Storlek: 1 600 kvm.
Typ: Fritidshustomt

Byggnad

Vatten och avlopp: Kommunalt/vintervatten samfällighet. Avlopp saknas.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

1 550 SEK varav:
VA: 1 300 SEK
Vägavgift/snö: 150 SEK
Samfällighet: 100 SEK

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 1 630 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 163 000 SEK (fastställt avseende år 2015).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 163 000 SEK.
Skatt/avgift: 1 630 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Skellefteå Östanbäck GA:12, Skellefteå Östanbäck GA:15, Skellefteå Östanbäck GA:16, Skellefteå Östanbäck GA:17
Planbestämmelser: Detaljplan (1992-01-28) , Ändring av detaljplan (2010-03-08)

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy