Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
165 000 SEK
Adress
Nordby 630, Västra Örten, Molkom
Typ
Tomt
Tomt
2 000 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

För natur- och fiskeälskaren

Fantastisk möjlighet för den som vill bygga sig en egen stuga med fin bär- och svampmark invid farstukvisten och endast några hundra meter till samfälld bad- och båtplats i det erkänt fina fiskevattnet i Västra Örten, där det framförallt finns god tillgång på gös. Tomten har ett mycket naturskönt läge i det familjära området Nordby beläget vid sjön Västra Örten och med riktig "Bullerby-känsla"!

Beskrivning

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Nordby 1:40, Karlstad kommun, Skattesats 34.18%.

Församling

Alster-Nyedsbygden.

Tomt

Tomtarea 2 000 m² (friköpt). Tomten: Båtplats i samfällighets brygga kan ordnas.
Fiber ligger i vägen. Områdes belysning är på väg så området lyses upp lite bättre under mörkare tider.
Storlek: 2 000 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Vatten (borrad brunn) och enkelt (BDT) avlopp finns vid tomtgräns (båda i samfällighetsanläggningar).

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Tre gemensamhetssanläggningar finns och total kostnad för dessa är ca 2 500 kr/år.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 890 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 89 000 SEK (fastställt avseende år 2015).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 89 000 SEK.
Skatt/avgift: 890 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Karlstad Nordby GA:1, Karlstad Nordby GA:2, Karlstad Nordby GA:3
Planbestämmelser: Områdesbestämmelse (1993-09-10)

Pantbrev

1 st om totalt 482 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy