Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
450 000 SEK / utgångspris
Adress
Styrsta 2:35, Styrsta/Lännäs, Örebro
Typ
Tomt
820 kvm (friköpt)

Tomt med glimt ut över hjälmaren

Välkommen till denna tomt med glimt ut över hjälmaren. Fastigheten ligger i Styrsta cirka 30 min från Örebro. Passar perfekt för dig som vill kunna komma bort från staden efter jobbet och avnjuta våra ljumna sommarkvällar på ett lugnt och skönt ställe. Det är vatten, avlopp och el vid tomtgräns. Bygglov är inte heller några problem, utan man tillåts att bygga ett hus om 120KvM + 50KvM. Som man antingen kan bo året runt i eller användas som sommarställe. Till tomten hör det även en båtplats i Hjälmaren!

Kontakta mig gärna för mer information!

Beskrivning

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Styrsta 2:35, Örebro kommun.

Tomt

Tomtarea 820 m² (friköpt).
Storlek: 820 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Enskilt vatten, Enskilt avlopp.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

3 500 SEK varav:
Samfällighet: 3 500 SEK

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 144 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 144 000 SEK.
Skatt/avgift: 1 440 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 1880IM-09/22290.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Örebro Styrsta GA:1, Gemensamhetsanläggning: Örebro Styrsta GA:2
Planbestämmelser: Detaljplan (2006-01-19)

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy