Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 349 000 SEK
Adress
Västerängsvägen 20, Skiftinge, Eskilstuna
Typ
Tomt
Tomt
920 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Hörntomt i populära Djursta med anslutningsavgifter betalda

Bygg nytt i populära Djursta. Tomt om 920 kvm där kommunalt vatten och avlopp- och del av fjärrvärmeanslutning redan är betald. Fiber ligger vid tomtgräns. Bo billigt och slipp betala fastighetsavgift under 15 år. Tomten är en hörntomt och ligger längs med Västerängsvägens vändplan. Generös byggrätt och ett perfekt läge där största sammanlagda byggnadsarean får vara 165 kvm, varav 125 kvm byggnadsarea för huvudbyggnad. Länk till gällande detaljplan finns här nedan:

https://karta.eskilstuna.se/dokument/_Extern/Plan/1368-0%20PUL.pdf

Djursta, ett nytt populärt bostadsområde som ständigt växer med nya bostäder. Djursta ligger i lantligt läge men med närheten till centrum och E20. I området finns skola från F - åk 9.

Beskrivning

Dokument (pdf)

Gällande detaljplan 1368-0 PUL

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Dolksvansen 3, Eskilstuna kommun, Skattesats 33.1%.

Tomt

Storlek: 920 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Vatten saknas, Avlopp saknas. Avgift för kommunalt vatten och avloppsanslutning är betald.

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 3 040 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 304 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 304 000 SEK.
Skatt/avgift: 3 040 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Va-Ledningar,Väg,Fjärrvärmeledning,Elledning,Optokabel,Dagvatten, D201600133871:1.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Dagvatten
Planbestämmelser: Detaljplan

Pantbrev

2 st om totalt 950 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy