Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
400 000 SEK / Fast pris
Adress
Lästringe Allé, Tystberga
Typ
Tomt
Tomt
924 kvm (friköpt)

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Friköpt tomt redo för nybyggnation!

Mindre tomtområde om totalt 7 tomter varav 3 är sålda. Tomten är inte bunden till någon husleverantör så köparen disponerar den efter eget tycke och plan. Det är tillåtet att bygga 1-plans samt 1 1/2-plans hus. I priset ingår anslutningsavgiften för kommunalt VA.

Följande tomter är fortfarande till salu:
Lästringe-Brink 1:13, 1050 kvm.
Lästringe-Brink 1:14, 924 kvm.
Lästringe-Brink 1:15, 898 kvm.
Lästringe-Brink1:18, 1031 kvm.

Se tomtkartan bland bilderna för placering!

Beskrivning

Dokument (pdf)

Detaljplan Lästringe.pdf P18-13.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Lästringe-Brink 1:14, Nyköping kommun.

Tomt

Storlek: 924 kvm.

Byggnad

Vatten och avlopp: Anslutning till kommunalt VA ingår i tomtpriset.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 211 000 SEK (fastställt avseende år 2018).
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark. Äganderätt.
Markvärde: 211 000 SEK.
Skatt/avgift: 2 110 SEK.

Inskrivningar/Plan

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Nyköping Braken GA:2, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Lästringe-Brink GA:1, Gemensamhetsanläggning: Nyköping Lästringe-Brink GA:2
Planbestämmelser: Detaljplan (2018-01-23) Ändring Av Dp (2009-11-17) Detaljplan (2007-01-23)

Vägbeskrivning

Följ Lästringe allé till dess slut. Sväng upp till höger, upp för backen och du är framme.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy