Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
750 000 SEK / Högstbjudande
Adress
ÖRNSKÖLDSVIK DEKARSÖN 1:16, Dekarsön,
Typ
Gård
KVM
0.0 kvm
Areal
0.44 ha
Rum
0 rum

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Havstomt på Dekarsön!

Sällsynt möjlighet att förvärva en större havstomt på Dekarsön med egen båtplats! Tomten uppgår till 4 400 kvm och ligger vackert beläget i Örnsköldsviks skärgård med utsikt mot stora Buröholmen.

Fastighetens egna båtplats vid kajen ger dig möjlighet att ha båt på tomten och gör att du enkelt kan ta dig ut i skärgården. På tomten finns idag en äldre brygga (omfattas av servitut), kajplats och sjösättningsramp, samt två mindre förrådsbyggnader. Ena förrådsbyggnaden är ett härbre och den andra är manskapsbod på hjul och med carport.

Fastigheten ligger utanför planlagt område. Möjlighet finns att ansluta både el och fiber via Övik energi. Fastigheten omfattas av olika servitut på bland annat väg, båtplats och parkering. Läs mer om dessa på vår hemsida eller kontakta mig för mer information.

Varmt välkommen att kontakta mig för visning!

Allmän information

Pris

750 000 SEK (Högstbjudande)

Tomtareal/mark

4 400 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Lantbruk

Tomtmark (Typkod: 199)

Kommun

Örnsköldsvik

Taxeringsår

2020

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Objektskategori

Lantbruk

Objektstyp

Tomtmark (Typkod: 199)

Fastighetsuppgifter

Typ

Planer, bestämmelser mm

Beskrivning

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan och det finns inte heller pågående detaljplan i området. Delar av fastigheten omfattas av strandskydd, vilket innebär att man måste ansöka om strandskyddsdispens om man vill placera en byggnad närmare än 100 meter från strandlinjen.

Typ

Annat

Beskrivning

Fastigheten omfattas av olika servitut som bland annat ger vissa fastighetsägare på Stora Buröholmen och Burön rätt att nyttja väg, båtplats och parkering för att kunna transportera sig till sina fastigheter på öarna. Dessa har rätt till båtplats vid bryggan och rätt att parkera vid en anvisad parkering på fastigheten. Bryggan har uppförts av dessa fastighetsägare och eventuellt underhåll bekostas även av dessa. Kontakta mig för mer information eller för frågor kring dessa servitut och dess innebörd.

Ekonomi

Boendekalkyl

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

Rättigheter last

Avtalsservitut: Väg mm - Se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Kajplats - Se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Väg mm - Se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Kajplats mm - Se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Parkeringsplats - Se beskrivning

Rättigheter last

Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KAJPLATS

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut VÄG MM

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut PARKERINGSPLATS

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut VÄG MM

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut VÄG

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KAJPLATS MM

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut VÄG

Beskrivning

Områdesbeskrivning

Dekarsön är en ö med broförbindelse i Örnsköldsviks skärgård ca 9 km från centrum. På ön finns ca 150 fastigheter, både permanentboende och fritidshus. Ön är 2,3*1,25 km och består av en lantlig miljö med både öppna landskap och skog. Flera äldre grosshandlavillor finns med både fantastiska byggnader och utmärkta lägen.

Här ligger Solbacken, EFS sommargård, med tempererad utomhuspool och möjligheter till både logi och camping. Dekarsögården ett stenkast bort, är Svenska Kyrkans gård med bad- och grillmöjligheter.

Från brofästet är det ca 2.5 km till närmaste skola, Alneskolan. Där finns verksamhet från F-9 samt fritids. Skolskjuts finns ut på Dekarsön. På väg till skolan ligger Bodum med flera fina fotbollsplaner med bra möjligheter till lek och aktivitet.

Alldeles nyligen byggdes en cykelbana från centrala Örnsköldsvik så möjlighet finns att cykla säkert ända ut på Dekarsön.

Dokument (pdf)

Tomtkarta Avstyckningskarta Fastighetskarta
Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Administrativ ersättning vid el-abonnemang från Rebel, Ren Enkel Billig El

För köpare som tecknar el-avtal med Rebel, Ren Enkel Billig El, utgår en administrativ ersättning till det mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Administrativ ersättning vid bolån från Söderberg & Partners Bolån

För kunder som väljer bolån från Söderberg & Partners Bolån utgår en ersättning till mäklarkontoret som hanterat förmedlingen.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

Karta