Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
3 950 000 SEK / Högstbjudande
Adress
Fiskvik 415, Fiskvik, Hammarö
Typ
Gård
KVM
148 kvm
Areal
15 ha
Rum
0 rum

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Jordbruksfastighet på Södra Hammarö

Fastigheten finns på Hammarös södra del med landsbygdsbebyggelse, stora natur- och rekreationsområden samt ett rikt djurliv. Med bil finns Fiskvik 1,5 mil från Karlstad C. Gården tillhör de äldre fiskarhemmanen på södra Hammarö och är utmärkt på generalstabens karta från 1888, samt på häradsekonomiska kartan från 1883 1895.

Den gamla mangårdsbyggnaden på Fiskvik 1:17 är riven, men det finns ett förhandsbesked, beviljat 2021, för uppförande av en ny en-familjs villa (se bif. beslut från Hammarö kommun). Det finns även en fin verkstadsbyggnad med verkstadslokaler och kontor. I anslutning till verkstaden finns en inhägnad fruktträdgård med ca 25 fruktträd (äpplen, päron, plommon, körsbär och sviskon) samt en större damm. Det är gångavstånd över egen och delägd samfälld mark ned till brygga och egen båtplats, se bilder och kartor.

Areal totalt ca 15 ha, vara åker ca 3 ha och skog ca 12 ha. Delar av skogen är avverkad med sådd på nytt. Lantmäteriförrättning pågår.

Fiskvik 1:17 är delägare i ett flertal samfälligheter, fiske, fiskeläge med båtplats, mark angränsande till Vänern, kobbar och skär söder om Fiskvikholmen m.m., se bif. kartor samt samfällighetsbeskrivningar. Till 1:17 finns egen jakt (småvilt samt älgkalv) samt möjlighet att ansluta till Hammarö Jaktvårdsklubb (ca. 2500 ha).

Förskolan Gökboet ligger ca 3,5 km bort längst vägen mot Takene. Det går bussar in till Hammarös grundskolor (busslinje 913). Busshållplatsen finns på gångavstånd, ca 500 meter bort, ute vid genomfartsvägen mot Räggårdsviken.

Bilderna på de olika tomterna längre ner i bildflödet är delar av de samfälligheterna man är delägare i.

Visning sker löpande enligt överenskommelse.

Allmän information

Pris

3 950 000 SEK (Högstbjudande)

Tomtareal/mark

150 000 kvm

Tomtarealuppgifter enligt

Lantmäteriet

Lantbruk

Gård (Typkod: 120)

Gatuadress

Fiskvik 415

Ort

Hammarö

Kommun

Hammarö

Taxeringsår

2020

Taxeringsvärde byggnad

762 000 SEK

Taxeringsvärde mark

1 068 000 SEK

Totalt taxeringsvärde

1 830 000 SEK

Taxeringsvärdet är

Fastställt

Taxeringsvärdesbeskrivning

Nya taxeringsvärden och exakt tomtareal kommer efter lantmäteriförrättning.

Objektskategori

Lantbruk

Objektstyp

Gård (Typkod: 120)

Mark

Areatyp

Åkermark

Areastorlek

3 ha

Areatyp

Skogsmark

Areastorlek

12 ha

Byggnader

Verkstad

Byggnadsarea

148 kvm

Typ av byggnad

Ekonomibyggnad

Byggår

1975

Beskrivning byggnad

Byggnadsår 1975, ca 148 m2.
Grund: Gjuten platta på mark. Stomme av trä. Fasad av plåt, bjälklag av trä, tvåglasfönster, två rejäla portar. El inkopplad, v/a saknas. Planlösning: Verkstadsdel (ca 124 m2) med stora portar. Kontorsdel om 24 m2 med laminatgolv (på s.k. Platonmatta över gjutet golv), väggar med väv. Möjlighet finns att enkelt installera en braskamin i kontorsdelen, då skorsten och liten panna finns (f.n. inbyggd).

Ekonomi

Kommentar

Ny fastighetsskatt efter lantmäteriförrättning.

Boendekalkyl

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Driftskostnad

Fastighetsskatt/-avgift

5 963 SEK/år

Övriga rättigheter och belastningar

Rättigheter last

Ledningsrätt: Starkström

Samfällighet

HAMMARÖ FISKVIK S:8

Samfällighet

HAMMARÖ MOSSERUD S:5

Samfällighet

HAMMARÖ FISKVIK FS:1

Samfällighet

HAMMARÖ FISKVIK S:2

Samfällighet

HAMMARÖ FISKVIK S:3

Samfällighet

HAMMARÖ FISKVIK S:5

Samfällighet

HAMMARÖ FISKVIK S:6

Samfällighet

HAMMARÖ FISKVIK S:7

Samfällighet

HAMMARÖ FISKVIK S:9

Samfällighet

HAMMARÖ FISKVIK S:4

Dokument (pdf)

Underlag Fiskvik 117 (002) Beviljat förhandsbesked Fastighetskarta-2021-10-12 Fastighetskarta-2021-11-19 Fastighetskarta-2021-11-18
Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy

Karta