Länk kopierad!

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
3 500 000 SEK / utgångspris
Adress
Löveryd 5, Löveryd, Vaggeryd
Typ
Jordbruk
KVM
0 kvm
Areal
24.3606 ha
Rum
0 rum

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Gård vid sydvästra delen av Eckern

Underbart belägen gård bestående av bl.a. 8 ha av sjön Eckern, 12 ha skog samt 3 ha bete. Här finns alla möjligheter att förädla fastigheten till antingen hästgård eller varför inte bygga om den äldre bostadsbyggnad som finns i närheten av strandlinjen till modern permanentbostad. Jakt -och fiskerätt. Endast 20 minuter till centrala Jönköping med bil.

Ny skogsbruksplan finns att tillgå under "Dokument".

Observera att fritidshuset Löveryd 7 också är till försäljning för den som vill förvärva båda fastigheterna.

Kontakta handläggande fastighetsmäklare för ytterligare information.

Beskrivning

Bostadsbyggnad

Betesmark

Areal: 3 ha. Brukningsvärde: 30 % lägre avkastn och kvalitet än normalt i omr.

Skogsmark

Areal: 12 ha.

Impediment

Areal: 2 ha.

Dokument (pdf)

Skogsbruksplan - Löveryd.pdf Karta Skogsbruksplan - Löveryd.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Löveryd 1:3, Vaggeryd kommun, Skattesats 33.5%.

Typ

Jordbruk

Areal

Arealuppgifter enligt taxerad areal.
Totalt: 24.3606 ha.
Bete: 3 ha.
Skog: 12 ha.
Vatten: 8 ha.
Övrigt: 1 ha.

Byggnadstyp

1 plan

Byggnad

Byggnadstyp: 1 plan

Energideklaration

Status: Behövs ej

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 0 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 901 000 SEK (fastställt avseende år saknas).
Typkod: 122, Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad. Äganderätt.

Fördelningar:
Betesmark: 30 000 SEK.
Skogsmark: 840 000 SEK.
Impediment: 7 000 SEK.
Ekonomibyggnader: 24 000 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Avloppsanläggning, 0665IM-10/28922.1
Last: Avtalsservitut: Brygga, 0665IM-08/22859.1
Last: Officialservitut Brygga, 0665-634.2
Last: Officialservitut Båt-Och Badplats, 0665-634.3
Last: Officialservitut Väg Båtplats, 0665-118.1
Last: Officialservitut Väg, 0665-2018/11.1
Last: Officialservitut Väg, 0665-2018/11.2
Last: Officialservitut Väg, 0665-569.1
Last: Officialservitut Väg, 0665-634.1
Last: Officialservitut Väg, 0665-634.4
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Avloppsanläggning
Avtalsservitut Brygga
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Jönköping Sjöhult GA:5, Gemensamhetsanläggning: Jönköping Sjöhult GA:6, Gemensamhetsanläggning: Vaggeryd Jorarp GA:1, Gemensamhetsanläggning: Vaggeryd Löveryd GA:1
Planbestämmelser: Fornlämning (1 st)

Pantbrev

2 st om totalt 500 000 SEK

Renoveringar

Byggnaden är i sämre skick och i behov av renovering.

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy