Länk kopierad!
Bilder Redo

Visningar

Detta är en redo bostad. Kontakta mäklaren för mer information.
Läs mer om våra Redo-bostäder här.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
Kontakta Mäklaren
Adress
Svedjevägen 40A, Domsjö
Typ
Jordbruk
KVM
160 kvm, biarea 80 kvm
Areal
30.8442 ha
Rum
0 rum

Stadsnära gård

Kommande försäljning av stadsnära gård om ca 30 Ha. Skog och åkermark, byggnader i sämre skick. Lämplig för nybyggnation. 10 minuter från centrum.
Beräknas vara säljklar i augusti i, det går bra att lämna intresseanmälan redan nu.

Beskrivning

Bostadsbyggnad

Betesmark

Areal: 2 ha. Brukningsvärde: 30 % lägre avkastn och kvalitet, ev skogsmark i framtiden.

Åkermark

Areal: 8 ha. Brukningsvärde: Mycket sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande.

Skogsmark

Areal: 19 ha.

Impediment

Areal: 1 ha.

Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980

Area 318 kvm. Beskaffenhet: Enklare.

Dokument (pdf)

Fastighetsutdrag Skogsuppgifter Svedjevägen.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Svedje 15:1, Örnsköldsvik kommun.

Typ

Jordbruk

Areal

Arealuppgifter enligt taxerad areal.
Totalt: 30.8442 ha.
Bete: 2 ha.
Åker: 8 ha.
Skog: 19 ha.
Impediment: 1 ha.
Övrigt: 1 ha.

Tomt

Tomtarea 1200 m².

Byggnad

Byggnadsår: 1955

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 1 180 000 SEK (fastställt avseende år saknas).
Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd. Äganderätt.
Skatt/avgift: 5 685 SEK.

Fördelningar:
Småhusmark lantbruk: 97 000 SEK.
Småhusmark lantbruk: 117 000 SEK.
Småhusbyggnad lantbruk: 505 000 SEK.
Betesmark: 9 000 SEK.
Åkermark: 98 000 SEK.
Skogsmark: 276 000 SEK.
Impediment: 1 000 SEK.
Ekonomibyggnader: 77 000 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 22-IM4-75/5275.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201500306387:1.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 22-SJÄ-4919.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut D-2015-00306387:1
Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar: Samfällighet: Örnsköldsvik Svedje S:2
Skattetal: Seland 5 23/24
Planbestämmelser: Vattenskyddsområde (1984-04-24)

Pantbrev

4 st om totalt 85 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy