Länk kopierad!
Bilder
Budgivning pågår
Aktuellt bud: 925 000 SEK

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
1 100 000 SEK / utgångspris
Adress
Dansby 33, Dansby, Motala
Typ
KVM
52 kvm
Areal
7.5422 ha
Rum
0 rum

Stor tomt i Dansby norr om Motala

Välkomna till Dansby 33, en stor tomt om 75 422 kvadratmeter / 7,5422 ha. På fastigheten står ett hus och ett uthus i enklare standard samt ytterligare en byggnad/"stallbyggnad". Rivning är påbörjad invändigt i det stora huset. Fastigheten är taxerad som en lantbruksenhet med skogsmark och åkermark (brukas ej idag) samt bebyggt småhus på småhusmark. Det finns en grävd vattenkälla med handpump strax till vänster om det stora huset. VA och elektricitet finns ej inkopplat till byggnaderna i dagsläget.

Dansby är ett lugnt och trivsamt område för dig som gillar natur. Ni tar er snabbt ut på Godegårdsvägen och vidare till Motala på knappt 15 minuters bilfärd. Inom kort avstånd finns även Nykyrka och Godegård.

Kontakta ansvarig mäklare för mer information. Det går bra att åka och titta på tomten på egen hand, meddela gärna ansvarig mäklare.

Beskrivning

Bostadsbyggnad

Rivnings-/renoveringsobjekt.
Uppgifter om driftkostnader för fastigheten saknas.

Skogsmark

Areal: 3 ha. Virkesförråd, tot: 182 kbm/ha. (Uppgifter från Lantmäteriet/fastighetsutdraget.)

Åkermark

Areal 3 ha. Brukningsvärde: Sämre än normalt. Dränering: Otillfredställande. (Uppgifter från Lantmäteriet/fastighetsutdraget.)

Se fastighetskarta under fliken Dokument. Observera att gränserna kan ha en osäkerhet om 4,5 meter. För den spekulant som önskar veta exakta gränser rekommenderas en inmätning av Lantmäteriet.

Dokument (pdf)

Dansby, karta.pdf Frågelista - bilaga köpekontrakt

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Dansby 1:7, Motala kommun, Skattesats 33.85%.

Församling

Västra Ny.

Areal

Arealuppgifter enligt taxerad areal.
Totalt: 7.5422 ha.
Åker: 3 ha.
Skog: 3 ha.
Övrigt: 2 ha.

Byggnad

Byggnadsår: 1914

Energideklaration

Status: Behövs ej

Driftskostnad

Alla belopp rörande driftskostnad är angivna i SEK/år om inget annat anges.

Utöver detta tillkommer en kostnad för fastighetsavgift/skatt på 3 382 SEK.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 834 000 SEK (fastställt avseende år saknas).
Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd. Äganderätt.
Skatt/avgift: 3 382 SEK.

Fördelningar:
Småhusmark lantbruk: 225 000 SEK.
Småhusbyggnad lantbruk: 226 000 SEK.
Åkermark: 124 000 SEK.
Skogsmark: 259 000 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Väg, 05-IM2-74/4806.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Väg
Nyttjanderätt Tele
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Motala Dansby GA:2 - "Dansby vägsamfällighet"

Pantbrev

1 st om totalt 765 000 SEK

Tillträde

Flexibelt tillträde

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy