Länk kopierad!
Bilder
Budgivning pågår

Visningar

Säljaren önskar att du kontaktar mäklaren för visning.

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter så skickar SkandiaMäklarna slutpriset till dig om säljaren och köparen godkänner det vid försäljningen.

Pris
7 400 000 SEK / Utgångspris
Adress
Vågdalen, Vågdalen, Strömsund
Typ
KVM
0 kvm
Areal
202.8062 ha
Rum
0 rum

Intresseanmälan

Ta del av vår integritetspolicy

Skogsfastighet

Välarronderad skogsfastighet om 214 ha, varav 176 produktiv skogsmark.
Virkesförråd om ca 24 000 m3sk, varav ca 14 800 slutavverkning S1/S2, enligt skogsbruksplan.
Talldominans. Ingen kalmark.
Medelbonitet 4,6.

Inga byggnader.

Jakträtten disponeras av köparen från tillträdet.

Beskrivning

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 176,3 ha, med ett uppskattat virkesförråd om 23 866 m3sk, varav ca 14 308 m3sk slutavverkning S1/S2.
Tall dominerar, 72%.
Medelbonitet 4,6.

Skogsbruksplanen är upprättad av Fria Skog AB och uppdaterad för tillväxt till 2017 med programmet pc-Skog.

Se skogsbilaga för utförlig beskrivning.

Impediment

33 ha myr enligt skogsbruksplanen.

Dokument (pdf)

Skogsuppgifter 2018 Vågdalen.pdf Komplett beskrivning -19.pdf Vägavtal Vågdalen.pdf

Bostadsfakta

Fastighetsbeteckning

Vågdalen 1:11, Strömsund kommun, Skattesats 36.16%.

Församling

Ström.

Areal

Arealuppgifter enligt taxerad areal.
Totalt: 202.8062 ha.
Skog: 162 ha.
Impediment: 42 ha.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 3 356 000 SEK (fastställt avseende år saknas).
Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd. Äganderätt.

Fördelningar:
Skogsmark: 3 310 000 SEK.
Impediment: 46 000 SEK.

Inskrivningar/Plan

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Elledning,Transformator, 2313IM-14/6580.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 23-IM1-45/68.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 23-IM1-47/1332.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 23-IM1-53/660.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 23-IM1-63/671.1
Last: Avtalsservitut: Väg Mm, 23-IM1-27/183.1
Last: Officialservitut Gångväg, 2313-96/15.1
Last: Officialservitut Parkering, 2313-96/15.2
Last: Officialservitut Väg, 2313-09/107.1
Last: Officialservitut Väg, 2313-96/15.3
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Elledning,Transformator
Avtalsservitut Kraftledning(4 st)
Avtalsservitut Väg Mm
Nyttjanderätt Tele
Gemensamhetsanläggningar: Skattetal: Mantal 1/48
Planbestämmelser: Fornlämning (1 st)

Pantbrev

1 st om totalt 5 250 000 SEK

Övrig viktig information
Budgivning

SkandiaMäklarnas budgivning följer gällande lag. Du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar alla bud till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Undersökningsplikt

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information kontakta din lokala SkandiaMäklare, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Energideklaration

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert och innehålla uppgifter om husets el- och värmeförbrukning, isolering och ventilation.

Kontakta din lokala SkandiaMäklare för mer information, eller besök oss på www.skandiamaklarna.se

Administrationsersättning för annonsering på Hemnet

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

Är du intresserad av denna bostad? Gör en intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan på denna bostad. Våra mäklare kommer att kontakta dig via mail/telefon för uppföljning.

Ta del av vår integritetspolicy